overlay cross icon

Partners tekniska FAQ

Senast uppdaterad: 14 februari 2024
Vi uppmanar dig att ta del av följande tekniska information som är nödvändig för att planera kampanjer med Interacty och utvärdera potentiella risker som är förknippade med dessa kampanjer. Denna kunskap är värdefull och kan erbjuda omfattande insikter som behövs för att fatta välgrundade beslut. Du kan använda dessa data för dina interna behov, vilket hjälper dig att optimera din användning av vår plattform, säkerställa säkerheten och framgången för dina kampanjer och i slutändan uppnå dina affärsmål.Kommer ditt företag att tillhandahålla några nätverkstjänster, infrastruktur eller applikationer baserade på molntjänster?

Interacty är egentligen en molnbaserad SaaS-plattform (Software as a Service). Den erbjuder en visuell editor för innehållsskapande som inte kräver kodning, och dess infrastruktur finns hos Amazon Web Services (AWS), en ledande molntjänstleverantör. Användare kan komma åt Interactys tjänster via internet, och de data de genererar lagras säkert i molnet.Användbara länkar: Dataskydd | Datacentercertifiering | StödVilka andra tjänster använder du?

Vi använder Stripe för betalningshantering. All information som en användare anger i betalningsformuläret lagras också av Stripe. Med sina robusta säkerhetsåtgärder, inklusive tvåfaktorsautentisering (2FA), är Stripe en mycket tillförlitlig tjänst. Användare kan hantera sina uppgifter på Stripe via följande länk: https://billing.stripe.com/p/login/9AQ8zW4SJ4R4cgg4ggÄr det en tredje part som hanterar datacentret som används för lagring av kunddata?

Interacty använder Amazon Web Services (AWS), en ansedd och pålitlig molntjänstleverantör, för datalagring. All data lagras på servrar som ägs och hanteras av AWS, vilket garanterar konsekventa standarder för säkerhet och tillförlitlighet.Kan du ange de geografiska platser där kunddata lagras?

Interacty lagrar kunddata i Amazon Web Services (AWS) datacenter. Den plats som valts för datalagring för Interacty.me är North-Virginia, USA. Men för utbildningsanvändare som använder Interacty.eu (endast utbildning) lagras data i Frankfurt, Tyskland, Europa. Observera att även om datacentren är belägna i dessa regioner finns AWS säkerhetsprotokoll på plats för att skydda uppgifterna.Finns det mekanismer för att identifiera och förhindra obehörig åtkomst?

Åtgärder finns på plats för att upptäcka och förhindra obehörig åtkomst. Interacty har implementerat tvåfaktorsautentisering för att förbättra säkerheten vid dataåtkomst. Dessutom erbjuder AWS, den molntjänstleverantör som Interacty använder, omfattande säkerhetsfunktioner, inklusive DDoS-skydd och kontinuerlig systemövervakning. För exakta uppgifter om Interactys säkerhetsmetoder och förfaranden är det dock bäst att kontakta företaget direkt.Är alla webbapplikationer som företaget använder för att lagra eller bearbeta kunddata utrustade med DDoS-skydd (Distributed Denial-of-Service)?

Interacty använder Amazon Web Services (AWS) som sin infrastrukturleverantör, som implementerar DDoS-skydd för att säkerställa datasäkerheten. Det bästa vore att kontakta Interacty direkt för den mest korrekta och aktuella informationen. För mer information besök https://aws.amazon.com/shieldHar DDoS mitigation skydd testats under det senaste året?

Nej, den har inte testatsGenomför ni tester och vidtar skyddsåtgärder mot de största sårbarheterna för webbapplikationstjänster som överför data via offentliga nätverk?

Vi genomför interna revisioner av utvecklare och håller ett vakande öga på globala rapporter om intrång, och strävar efter att släppa alla nödvändiga uppdateringar så snabbt som möjligt.Har ditt företag en dokumenterad policy för kontinuitet i verksamheten?

NejVilka analysverktyg använder ni?

Vårt val av analysverktyg är Google Analytics och Mixpanel. Dessa tjänster hanterar lagring av anonymiserade användardata. Det är viktigt att notera att inga uppgifter som samlas in från lead-formulär lagras inom dessa plattformar.Kan ni beskriva vilken typ av kunddata som lagras eller bearbetas i er molnmiljö?

Vi hanterar två typer av kunddata: data från Interacty-författare, som är de som skapar innehållet, och data från användare som besöker deras projekt. Den information vi lagrar kan innehålla IP-adresser, e-postadresser, namn, aktiviteter relaterade till projekt, uppladdade mediefiler och information om organisationer, inklusive namn och attribut.Hur kontrollera vilka data som har samlats in i Lead Forms

För att kontrollera vilka uppgifter vi lagrar, vänligen besök webbsidan på https://help.interacty.me/en/content/export-lead-form-data. Här hittar du instruktioner om hur du får tillgång till och kan se dina uppgifter.Hur hanterar jag mina uppgifter?

Om du vill radera ett projekt kan hela projektet och alla tillhörande data tas bort. Du har också möjlighet att radera hela ditt konto. När du har gjort det kommer inga personuppgifter att sparas på Interacty.Hantering av incidenter

För incident- och problemhantering använder vi varningssystem och mekanismer för loggning. Vårt utvecklingsteam och vår kvalitetssäkringspersonal ansvarar för att identifiera grundorsaken till problem. Dessutom håller vi noggrann uppsikt över våra kundsupportsystem och prioriterar lösningen av de mest kritiska incidenterna. När vi har löst alla rapporterade problem ser vi till att de berörda kunderna omedelbart informeras om lösningen.Har ert företag en uppförandekod för leverantörer som era leverantörer är skyldiga att följa?

Nej, vi har inteGenomför ert företag en riskanalys av försörjningskedjan?

Nej, det finns ingen specifik analys