overlay cross icon

Techniczne FAQ dla partnerów

Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2024 r.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami technicznymi, które są niezbędne do planowania kampanii z wykorzystaniem Interacty i oceny potencjalnego ryzyka związanego z tymi kampaniami. Wiedza ta jest cenna i może zapewnić kompleksowy wgląd niezbędny do podejmowania świadomych decyzji. Możesz wykorzystać te dane do swoich wewnętrznych potrzeb, pomagając zoptymalizować korzystanie z naszej platformy, zapewnić bezpieczeństwo i sukces swoich kampanii, a ostatecznie osiągnąć swoje cele biznesowe.Czy Twoja firma będzie dostarczać jakiekolwiek usługi sieciowe, infrastrukturę lub aplikacje oparte na chmurze obliczeniowej?

Interacty jest w rzeczywistości opartą na chmurze platformą Software as a Service (SaaS). Oferuje ona wizualny edytor do tworzenia treści, który nie wymaga kodowania, a jej infrastruktura jest hostowana przez Amazon Web Services (AWS), wiodącego dostawcę usług w chmurze. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do usług Interacty za pośrednictwem Internetu, a generowane przez nich dane są bezpiecznie przechowywane w chmurze.Przydatne linki: Ochrona danych | Certyfikacja centrum danych | Wsparcie.Z jakich innych usług korzystasz?

Używamy Stripe do przetwarzania płatności. Wszelkie informacje wprowadzone przez użytkownika do formularza płatności są również przechowywane przez Stripe. Dzięki solidnym środkom bezpieczeństwa, w tym uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu (2FA), Stripe jest wysoce niezawodną usługą. Użytkownicy mogą zarządzać swoimi danymi w Stripe, korzystając z poniższego linku: https://billing.stripe.com/p/login/9AQ8zW4SJ4R4cgg4gg.Czy strona trzecia zarządza centrum danych wykorzystywanym do przechowywania danych klientów?

Interacty używa Amazon Web Services (AWS), renomowanego i zaufanego dostawcy usług w chmurze, do przechowywania danych. Wszystkie dane są przechowywane na serwerach będących własnością i zarządzanych przez AWS, co zapewnia spójne standardy bezpieczeństwa i niezawodności.Czy możesz podać lokalizacje geograficzne, w których przechowywane są dane klientów?

Interacty przechowuje dane klientów w centrach danych Amazon Web Services (AWS). Lokalizacja wybrana do przechowywania danych dla Interacty.me to Północna Wirginia, USA. Jednak dla użytkowników korzystających z Interacty.eu (tylko dla edukacji) dane są przechowywane we Frankfurcie, w Niemczech, w Europie. Należy pamiętać, że chociaż centra danych znajdują się w tych regionach, protokoły bezpieczeństwa AWS są stosowane w celu ochrony danych.Czy wdrożono mechanizmy identyfikacji i utrudniania nieautoryzowanego dostępu?

Stosowane są środki mające na celu wykrywanie i zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi. Interacty wdrożyło dwuskładnikową autoryzację w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostępu do danych. Co więcej, AWS, dostawca usług w chmurze używany przez Interacty, zapewnia również kompleksowe funkcje bezpieczeństwa, w tym ochronę DDoS i ciągłe monitorowanie systemu. Jednak w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dokładnych metodologii i procedur bezpieczeństwa Interacty, najlepiej byłoby skontaktować się bezpośrednio z firmą.Czy wszystkie aplikacje internetowe wykorzystywane przez Twoją firmę do przechowywania lub przetwarzania danych klientów są wyposażone w ochronę przed rozproszonymi atakami typu "odmowa usługi" (DDoS)?

Interacty korzysta z usług Amazon Web Services (AWS) jako dostawcy infrastruktury, który wdraża ochronę DDoS w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Aby uzyskać najbardziej dokładne i aktualne informacje, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z Interacty. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://aws.amazon.com/shieldCzy ochrona przed atakami DDoS była testowana w ciągu ostatniego roku?

Nie, nie został przetestowanyCzy przeprowadzasz testy i stosujesz środki ochronne przed głównymi lukami w zabezpieczeniach usług aplikacji internetowych, które przesyłają dane przez sieci publiczne?

Wdrażamy wewnętrzne audyty deweloperów i uważnie śledzimy globalne raporty o naruszeniach, starając się jak najszybciej publikować wszelkie niezbędne aktualizacje.Czy Twoja firma posiada udokumentowaną politykę ciągłości działania?

NieJakie narzędzia analityczne stosujesz?

Jako narzędzia analityczne wybieramy Google Analytics i Mixpanel. Usługi te obsługują przechowywanie zanonimizowanych danych użytkowników. Co ważne, żadne dane zebrane z formularzy potencjalnych klientów nie są przechowywane na tych platformach.Czy możesz opisać rodzaj danych klientów, które są przechowywane lub przetwarzane w Twoim środowisku chmury?

Obsługujemy dwa rodzaje danych klientów: dane od autorów Interacty, którzy są twórcami treści, oraz dane od użytkowników, którzy odwiedzają ich projekty. Przechowywane przez nas informacje mogą obejmować adresy IP, adresy e-mail, imiona i nazwiska, działania związane z projektami, przesłane pliki multimedialne oraz szczegóły dotyczące organizacji, w tym nazwy i atrybuty.Jak sprawdzić, jakie dane zostały zebrane w Lead Forms?

Aby zweryfikować przechowywane przez nas dane, prosimy o odwiedzenie strony internetowej pod adresem https://help.interacty.me/en/content/export-lead-form-data. Znajdziesz tam instrukcje, jak uzyskać dostęp do swoich danych i je wyświetlić.Jak zarządzać danymi

Jeśli chcesz usunąć projekt, możesz usunąć cały projekt i wszystkie powiązane z nim dane. Ponadto użytkownik ma również możliwość usunięcia całego swojego konta. Po wykonaniu tej czynności żadne dane osobowe nie zostaną zachowane w Interacty.Zarządzanie incydentami

Do zarządzania incydentami i problemami wykorzystujemy systemy alertów i mechanizmy rejestrowania. Nasz zespół programistów i pracownicy działu zapewnienia jakości są odpowiedzialni za identyfikację przyczyn źródłowych problemów. Ponadto bacznie obserwujemy nasze systemy obsługi klienta i nadajemy priorytet rozwiązywaniu najbardziej krytycznych incydentów. Po rozwiązaniu wszelkich zgłoszonych problemów zapewniamy, że zainteresowani klienci są niezwłocznie informowani o rozwiązaniu.Czy Twoja firma posiada Kodeks Postępowania Dostawców, do którego przestrzegania zobowiązani są Twoi dostawcy?

Nie, nie mamyCzy Twoja firma przeprowadza analizę ryzyka łańcucha dostaw?

Nie, nie ma konkretnej analizy