overlay cross icon

Investerare

Envelope with a heart on it
Interacty är ett ungt växande företag med stor tillväxtpotential. Vi är öppna för samarbetserbjudanden och kommer att överväga investeringsförslag med intresse. Information om företaget och dess status kan fås på begäran. Vänligen kontakta oss på vår särskilda postadress.