overlay cross icon

Teknisk FAQ for partnere

Sist oppdatert: 14. februar 2024
Vi oppfordrer deg til å lese gjennom følgende tekniske informasjon, som er viktig for å planlegge kampanjer med Interacty og vurdere potensielle risikoer forbundet med disse kampanjene. Denne kunnskapen er verdifull og kan gi omfattende innsikt som er nødvendig for å ta informerte beslutninger. Du kan bruke disse dataene til dine interne behov, slik at du kan optimalisere bruken av plattformen vår, sørge for at kampanjene dine er sikre og vellykkede, og til syvende og sist oppnå forretningsmålene dine.Kommer selskapet ditt til å tilby nettverkstjenester, infrastruktur eller applikasjoner basert på cloud computing?

Interacty er en skybasert SaaS-plattform (Software as a Service). Plattformen tilbyr en visuell editor for innholdsproduksjon som ikke krever koding, og infrastrukturen ligger hos Amazon Web Services (AWS), en ledende leverandør av skytjenester. Brukerne får tilgang til Interactys tjenester via Internett, og dataene de genererer, lagres sikkert i skyen.Nyttige lenker: Databeskyttelse | Datasenter-sertifisering | Brukerstøtte.Hvilke andre tjenester bruker du?

Vi bruker Stripe til betalingsbehandling. All informasjon som en bruker legger inn i betalingsskjemaet, lagres også av Stripe. Med sine robuste sikkerhetstiltak, inkludert tofaktorautentisering (2FA), er Stripe en svært pålitelig tjeneste. Brukere kan administrere dataene sine på Stripe ved hjelp av følgende lenke: https://billing.stripe.com/p/login/9AQ8zW4SJ4R4cgg4gg.Administrerer en tredjepart datasenteret som brukes til lagring av kundedata?

Interacty bruker Amazon Web Services (AWS), en anerkjent og pålitelig leverandør av skytjenester, til datalagring. Alle data lagres på servere som eies og administreres av AWS, noe som sikrer gjennomgående standarder for sikkerhet og pålitelighet.Kan du spesifisere de geografiske stedene der kundedataene er lagret?

Interacty lagrer kundedata i Amazon Web Services (AWS) datasentre. Stedet som er valgt for datalagring for Interacty.me er North-Virginia, USA. Men for utdanningsbrukere som bruker Interacty.eu (kun utdanning), lagres dataene i Frankfurt, Tyskland, Europa. Vær oppmerksom på at selv om datasentrene befinner seg i disse regionene, er AWS' sikkerhetsprotokoller på plass for å beskytte dataene.Er det implementert mekanismer for å identifisere og hindre uautorisert tilgang?

Det er iverksatt tiltak for å oppdage og forhindre uautorisert tilgang. Interacty har implementert tofaktorautorisasjon for å øke sikkerheten ved datatilgang. I tillegg har AWS, skytjenesteleverandøren som Interacty bruker, omfattende sikkerhetsfunksjoner, inkludert DDoS-beskyttelse og kontinuerlig systemovervåking. Hvis du vil ha mer informasjon om Interactys sikkerhetsmetoder og -prosedyrer, er det imidlertid best å ta direkte kontakt med selskapet.Er alle webapplikasjonene som bedriften bruker til å lagre eller behandle kundedata, utstyrt med DDoS-beskyttelse (distributed denial-of-service)?

Interacty bruker Amazon Web Services (AWS) som infrastrukturleverandør, som implementerer DDoS-beskyttelse for å ivareta datasikkerheten. Det beste er å kontakte Interacty direkte for å få den mest nøyaktige og oppdaterte informasjonen. Du finner mer informasjon på https://aws.amazon.com/shieldHar DDoS-beskyttelsen blitt testet i løpet av det siste året?

Nei, det er ikke testetGjennomfører dere tester og iverksetter beskyttelsestiltak mot de viktigste sårbarhetene for webapplikasjonstjenester som overfører data over offentlige nettverk?

Vi gjennomfører interne revisjoner av utviklere og holder et våkent øye med globale rapporter om sikkerhetsbrudd, og etterstreber å publisere nødvendige oppdateringer så raskt som mulig.Har bedriften din dokumenterte retningslinjer for kontinuitet i virksomheten?

NeiHvilke analyseverktøy bruker dere?

Vi har valgt Google Analytics og Mixpanel som analyseverktøy. Disse tjenestene håndterer lagring av anonymiserte brukerdata. Det er viktig å merke seg at ingen data fra lead-skjemaer lagres på disse plattformene.Kan du beskrive hvilken type kundedata som lagres eller behandles i skymiljøet ditt?

Vi håndterer to typer kundedata: data fra Interacty-forfattere, som er innholdsskaperne, og data fra brukere som besøker prosjektene deres. Informasjonen vi lagrer, kan omfatte IP-adresser, e-postadresser, navn, aktiviteter knyttet til prosjekter, opplastede mediefiler og informasjon om organisasjoner, inkludert navn og attributter.Slik kontrollerer du hvilke data som er samlet inn i Lead Forms

Hvis du vil kontrollere dataene vi lagrer, kan du gå inn på nettsiden https://help.interacty.me/en/content/export-lead-form-data. Her finner du instruksjoner om hvordan du får tilgang til og kan se dataene dine.Hvordan administrere dataene mine

Hvis du ønsker å slette et prosjekt, kan hele prosjektet og alle tilhørende data fjernes. Du har også mulighet til å slette hele kontoen din. Når dette er gjort, vil ingen personopplysninger bli lagret på Interacty.Håndtering av hendelser

For hendelses- og problemhåndtering bruker vi varslingssystemer og loggingsmekanismer. Utviklingsteamet og kvalitetssikringspersonalet vårt er ansvarlige for å identifisere årsaken til problemene. I tillegg følger vi nøye med på kundestøttesystemene våre og prioriterer løsningen av de mest kritiske hendelsene. Når vi løser rapporterte problemer, sørger vi for at de berørte kundene raskt blir informert om løsningen.Har bedriften din etiske retningslinjer for leverandører som leverandørene er pålagt å følge?

Nei, vi har ikkeGjennomfører bedriften din en risikoanalyse av leverandørkjeden?

Nei, det finnes ingen spesifikk analyse