overlay cross icon

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 5 december 2023
Denna sekretesspolicy gäller för Interacty.me och alla dess anslutna webbplatser, applikationer och andra digitala tjänster i samband med vilka denna sekretesspolicy är länkad eller publicerad (gemensamt kallade "tjänster"). Den här sekretesspolicyn gäller inte information som samlas in offline eller av webbplatser eller tjänster från tredje part som du kan få tillgång till via tjänsterna. Denna integritetspolicy förklarar hur SIA Holge ("Interacty") samlar in och använder data och information som kan identifiera eller direkt kan kopplas till en enskild person ("personuppgifter"). Interacty respekterar din rätt till integritet. Din möjlighet att göra informerade val om användningen av din information är viktig för oss. Denna sekretesspolicy förklarar Interactys policy för insamling, användning, avslöjande och skydd av all information som vi får, inklusive din personliga information (om sådan finns). Interacty tillhandahåller en plattform där innehållsutgivare ("innehållsskapare") kan skapa, bädda in och dela interaktiva innehållsenheter, inklusive men inte begränsat till: frågesporter online, fotogallerier, minnesspel eller andra funktioner ("plattformen"), som kan distribueras och erbjudas på innehållsutgivarens webbplats, applikation, mobilapp eller tjänst ("innehållsskapande webbplats") och som slutanvändarna på innehållsskapande webbplats kan interagera med ("slutanvändare"). I den här policyn avser "innehållsskapare" alla tredje parter som laddar ner, implementerar eller använder plattformen och/eller tjänsterna.Användarens personliga information med hjälp av

Om det krävs enligt gällande lagar kommer Interacty endast att behandla, använda eller dela användarens personuppgifter med tredje part med användarens uttryckliga tillstånd eller enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy. Interacty kommer endast att avslöja personlig information enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy eller om det krävs enligt lag, förordning, stämning eller domstolsbeslut. Interacty använder personlig information i den utsträckning som krävs för interna ändamål - till exempel i samband med att tjänsterna erbjuds, för att hjälpa till att diagnostisera problem med Interactys servrar, för att göra Interactys tjänster mer användbara eller för att förbättra plattformen.Interacty kan använda den information som samlas in, inklusive personlig information, för att förse användaren med tjänsterna och för att förse användaren med reklam som Interacty rimligen tror kan vara mer användbar eller intressant för användaren. Interacty kan sammanställa aggregerad statistisk information för en mängd olika mobilapplikationer och slutanvändare ("statistisk information"). Statistisk information hjälper till att förstå trender och kundernas behov så att nya produkter och tjänster kan övervägas och så att befintliga produkter och tjänster kan förbättras och anpassas till kundernas önskemål. Statistisk information är anonym och identifierar inte i sig själv någon specifik slutanvändare eller kund hos Interacty. Interacty kan dela sådan statistisk information med sina partner eller tredje part, utan begränsning, på kommersiella villkor som Interacty kan fastställa efter eget gottfinnande. Personlig information överförs eller avslöjas inte till tredje part på annat sätt än vad som anges i denna sekretesspolicy.Cookies

En cookie är en liten textbit som skickas till användarens webbläsare och lagras på dennes dator eller mobila enhet. Alla cookies som används av Interacty är permanenta cookies, dvs. de lagras på användarens enhet efter att webbläsarsessionen har upphört. De flesta webbläsare är initialt konfigurerade för att acceptera cookies, men användaren kan ändra denna inställning så att hans webbläsare antingen vägrar alla cookies eller informerar honom när en cookie skickas. Cookies som placeras på en slutanvändares dator kommer att överföra slutanvändarens personuppgifter enligt ovan till Interacty för de ändamål som också anges ovan. Interacty använder också cookies för att hjälpa till att anpassa användarens upplevelse av Interacty. Dessa kan vara "beständiga" cookies som kan användas för att hjälpa till att spara Content Creators inställningar och anpassningar vid olika besök på webbplatsen. Användaren kan också när som helst radera befintliga cookies med framtida verkan. Vissa funktioner i Interactys tjänster kanske inte fungerar korrekt när cookies inaktiveras eller tas bort.Data som Interacty samlar in från användare

Interacty använder tjänster för att samla in information om användarnas aktiviteter och verksamhet som interagerar med plattformen eller som interagerar med innehåll som kan vara tillgängligt via plattformen. Följande uppgifter kan inkluderas: webbläsarens användaragent, språk, IP-adress, hänvisningsadress och alla åtgärder som utförs av användaren.Data som Interacty samlar in från innehållsskapare

För att kunna använda plattformen eller tjänsterna måste innehållsskapare registrera sig på Interactys webbplats och skapa ett konto genom att ange ett användarnamn, en e-postadress och annan information. Interacty kommer också att skapa ett unikt användar-ID för varje användare.Uppgifter som Interacty samlar in från besökare

När du besöker webbplatsen Interacty.me kan vi samla in information från den dator eller enhet som du använder för att få tillgång till tjänsterna, till exempel typ av operativsystem, språkinställningar, webbläsartyp, domän och andra systeminställningar.Dataskydd och tillförlitlighet

Interacty följer tillämpliga lagar och allmänt accepterade branschstandarder för att skydda de personuppgifter som lämnas till Interacty genom att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder, såsom datakryptering, säkerhetskopiering, SSL-protokoll, betrodda betalningstorg och andra. Dessa åtgärder kommer kontinuerligt att justeras och uppdateras i enlighet med gällande branschstandarder.Webbplatser för sociala medier och widgets från tredje part

Interacty kan länka till andra webbplatser som tillhör tredje part och som tillhandahåller användbar information/tjänster. All information som användaren lämnar på de länkade sidorna lämnas direkt till denna tredje part och omfattas av den tredje partens leverantörs sekretesspolicy. Interacty ansvarar inte för innehållet eller sekretessrutinerna på de webbplatser som den länkar till. Länkar från Interactys webbplats till tredje parter eller andra webbplatser tillhandahålls för att underlätta för användaren. Du bör ta reda på varje webbplats sekretesspraxis innan du förser dem med personlig information.Annan användning eller överföring av användarens information

Interacty kommer att avslöja all information, inklusive personlig information, i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag. Interacty kommer att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller beordrar Interacty att avslöja identiteten, beteendet eller det digitala innehållet hos en användare som misstänks ha deltagit i olagligt eller intrångsgörande beteende. Interacty eller dess tjänsteleverantörer kan använda den personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy. När Interacty tillhandahåller plattformen och tjänsterna kan Interacty använda underleverantörer eller tjänsteleverantörer som finns i andra länder än Användarens eget, inklusive länder som kan ligga utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och överföra personlig information som Interacty samlar in och bearbetar till dem enligt vad som närmare anges här. Interacty använder för närvarande Amazon Web Services som leverantör av moln- och lagringstjänster med servrar i USA, och där information som erhålls från plattformen eller Interactys webbplats lagras. Amazom Web Services villkor och sekretesspolicy finns på följande adress: https://aws.amazon.com/ru/service-terms och där: https://aws.amazon.com/ru/privacy. Molntjänsterna är Privacy Shield-certifierade (information finns här: https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center). Interacty använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google placerar cookies på användarens dator för att analysera användarens användning av plattformen och Interactys webbplats. Den information som samlas in av kakan överförs till och lagras på Googles servrar i USA. Interacty gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att utnyttja Googles IP-anonymiseringstjänst, dvs. en tjänst som erbjuds av Google där en användares IP-adress förkortas innan den överförs till USA. Efter förkortningen av IP-adresserna kan de insamlade uppgifterna inte direkt kopplas till en användare. Google kommer att behandla och använda den insamlade informationen på uppdrag av Interacty för att analysera användarens användning av plattformen och Interactys webbplats, för att sammanställa respektive rapporter och för att tillhandahålla vissa andra tjänster till Interacty i samband med användningen av plattformen och Interactys webbplats. Den IP-adress som samlas in av kakan kommer inte att sammanställas med andra uppgifter från Google. Användaren kan ändra inställningarna i sin webbläsare så att den vägrar alla cookies från tredje part. Användaren kan också när som helst radera alla befintliga cookies med framtida verkan. Användaren kan också motsätta sig insamlingen och användningen av uppgifter genom Googles cookie genom att installera webbläsarplugin som kan laddas ner via följande hyperlänk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. För ytterligare information om Google Analytics se exempel på Googles användningsvillkor och integritetspolicy. Interacty kan dela en del av den information som samlas in via plattformen med vissa betrodda partners och/eller teknikplattformar för att kunna presentera personliga annonser för användarna. I sådana fall ska överförings- och lagringspraxis för informationen regleras av de policyer som tillhandahålls av sådana partners och/eller teknikplattformar. Interacty gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att se till att alla dess tjänsteleverantörer omfattas av sekretess- och icke-användningsskyldigheter och är bundna att behandla personuppgifter endast enligt instruktioner från Interacty i ett separat databehandlingsavtal enligt gällande lagstiftning. Vissa länder där Interactys tjänsteleverantörer är belägna kan dock ha en skyddsnivå för personlig och annan information som inte är lika hög som i användarens hemland eller affärsland. Interacty kan överföra sina databaser som innehåller användares personuppgifter i samband med en försäljning av sin verksamhet eller sina tillgångar eller någon del av dem som kräver användning av databaserna. Interacty kan överföra Personuppgifter till andra länder vars sekretesslagar kanske inte är lika skyddande som på din hemort. Genom att tillhandahålla dina Personuppgifter till oss samtycker du till att dina Personuppgifter överförs till andra länder för behandling i enlighet med denna Integritetspolicy, liksom till efterföljande överföringar av sådan information i enlighet med de övriga villkoren i denna Integritetspolicy.Radera användarens uppgifter

Användaren kan när som helst begära information från Interacty om sina personuppgifter som lagras hos Interacty, deras ursprung, mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har överförts till och syftet med lagringen. På skriftlig begäran av användaren kommer Interacty att göra alla kommersiellt rimliga ansträngningar för att radera all information som lämnats till Interacty, såvida inte annat krävs för fortsatt genomförande av ett avtal med en kund eller om det krävs enligt tillämplig lagstiftning. Interacty kan inte återställa information som har raderats. För att utöva någon av dessa rättigheter kan användaren kontakta Interacty genom att skicka ett e-postmeddelande till support@interacty.me.E-postmeddelanden från tjänsten

Vi kan komma att skicka dig e-post eller andra meddelanden om oss eller våra produkter och tjänster. Genom sekretesspolicyn eller genom att använda tjänsterna samtycker du till att ta emot sådana kommersiella meddelanden. Du kan be att få dina personuppgifter borttagna från vår e-postlista och sluta ta emot framtida kommunikation från oss genom att följa länken för avregistrering som finns längst ner i varje kommunikation eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på support@interacty.me. Du kommer också att ges möjlighet att avregistrera dig från kommersiella meddelanden i varje sådant e-postmeddelande eller annat meddelande som vi skickar. Observera att vi förbehåller oss rätten att skicka dig servicerelaterade meddelanden, inklusive servicemeddelanden och administrativa meddelanden, som rör antingen ditt konto eller dina transaktioner med hjälp av tjänsterna utan att erbjuda dig möjlighet att välja bort dem, såvida du inte annullerar ditt konto.Användning av Interacty av spädbarn

Interacty samlar inte medvetet in personlig information från personer under 18 år. Om du får kännedom om att en person under 13 år har registrerat sig utan föräldrarnas tillstånd, vänligen skriv till oss omedelbart support@interacty.me}.Politiska förändringar

Interacty kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan - vi uppmanar dig att se över den med jämna mellanrum. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy. Om det krävs enligt tillämplig lag kommer vi att ge dig ett skriftligt meddelande om våra ändringar. Vi kommer inte att göra ändringar som har en väsentlig retroaktiv effekt om vi inte är juridiskt skyldiga att göra det. Din fortsatta användning av tjänsterna innebär att du godkänner den ändrade policyn. Den ändrade policyn ersätter alla tidigare versioner, meddelanden eller uttalanden av eller om policyn.Förslag / Frågor / Kontaktuppgifter

Om du har några kommentarer eller frågor om vår sekretesspolicy kan du kontakta oss på info@interacty.me.