overlay cross icon

Retningslinjer for personvern

Sist oppdatert: 5. desember 2023
Denne personvernerklæringen gjelder for Interacty.me og alle tilknyttede nettsteder, applikasjoner og andre digitale tjenester som denne personvernerklæringen er lenket til eller lagt ut i forbindelse med (samlet kalt "tjenester"). Denne personvernerklæringen gjelder ikke informasjon som samles inn offline eller av tredjeparts nettsteder eller tjenester som du kan få tilgang til gjennom tjenestene. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan SIA Holge ("Interacty") samler inn og bruker data og informasjon som kan identifisere eller kan knyttes direkte til en enkeltperson ("Personopplysninger"). Interacty respekterer din rett til personvern. Din evne til å ta informerte valg om bruken av opplysningene dine er viktig for oss. Denne personvernerklæringen forklarer Interactys retningslinjer for innsamling, bruk, utlevering og beskyttelse av all informasjon vi mottar, inkludert dine personopplysninger (hvis noen). Interacty tilbyr en plattform der innholdsutgivere ("Innholdsskapere") kan opprette, legge inn og dele interaktive innholdsenheter, inkludert, men ikke begrenset til: nettquizer, fotogallerier, minnespill eller andre funksjoner ("Plattform"), som kan distribueres og tilbys på innholdsutgiverens nettsted, applikasjon, mobilapp eller tjeneste ("Innholdsskapers nettsted") og sluttbrukerne av Innholdsskapers nettsted kan samhandle med ("Sluttbrukere"). I disse retningslinjene refererer "innholdsutgiver" til enhver tredjepart som laster ned, implementerer eller bruker plattformen og/eller tjenestene.Brukerens personopplysninger ved hjelp av

Der det kreves av gjeldende lover, vil Interacty kun behandle, bruke eller dele brukerens personopplysninger med tredjeparter med brukerens uttrykkelige tillatelse eller som beskrevet i denne personvernerklæringen. Interacty vil bare utlevere personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen eller der det kreves av lov, forskrift, stevning eller rettskjennelse. Interacty bruker personopplysninger i den grad det er nødvendig for interne formål - for eksempel i forbindelse med å tilby tjenestene, for å diagnostisere problemer med Interactys servere, for å gjøre Interactys tjenester mer nyttige eller for å forbedre plattformen.Interacty kan bruke innsamlet informasjon, inkludert Personopplysninger, for å tilby Brukeren Tjenestene og for å gi Brukerne reklame som Interacty med rimelighet mener kan være mer nyttig eller interessant for Brukeren. Interacty kan sammenstille aggregert statistisk informasjon på tvers av en rekke mobilapplikasjoner og sluttbrukere ("Statistisk informasjon"). Statistiske opplysninger bidrar til å forstå trender og kundebehov slik at nye produkter og tjenester kan vurderes, og slik at eksisterende produkter og tjenester kan forbedres og skreddersys til kundenes ønsker. Statistiske opplysninger er anonyme og identifiserer ikke i seg selv noen spesifikk sluttbruker eller kunde av Interacty. Interacty kan dele slik statistisk informasjon med sine partnere eller enhver tredjepart, uten begrensninger, på kommersielle vilkår som Interacty kan bestemme etter eget skjønn. Personopplysninger blir ikke overført eller utlevert til tredjeparter utover det som er angitt i denne personvernerklæringen.Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er et lite stykke tekst som sendes til brukerens nettleser og lagres på datamaskinen eller mobilenheten. Alle informasjonskapsler som brukes av Interacty er faste informasjonskapsler, dvs. at de lagres på brukerens enhet etter at nettleserøkten er utløpt. De fleste nettlesere er i utgangspunktet konfigurert til å godta informasjonskapsler, men brukeren kan endre denne innstillingen slik at nettleseren enten avviser alle informasjonskapsler eller informerer ham når en informasjonskapsel sendes. Informasjonskapsler plassert på en sluttbrukers datamaskin vil overføre sluttbrukerens personopplysninger som spesifisert ovenfor til Interacty for de formålene som også er spesifisert ovenfor. Interacty bruker også informasjonskapsler for å tilpasse brukerens Interacty-opplevelse. Dette kan være "vedvarende" informasjonskapsler som kan brukes til å lagre innholdsskaperens innstillinger og tilpasninger på tvers av nettstedsbesøk. Brukeren står også fritt til å slette eksisterende informasjonskapsler når som helst med fremtidig virkning. Noen funksjoner i Interactys tjenester fungerer kanskje ikke som de skal når informasjonskapsler er deaktivert eller fjernet.Data Interacty samler inn fra brukerne

Interacty bruker tjenestene til å samle inn informasjon om brukernes aktiviteter og operasjoner som samhandler med plattformen eller som samhandler med innhold som kan være tilgjengelig via plattformen. Følgende data kan inkluderes: nettleserens brukeragent, språk, IP-adresse, henviser og alle handlinger utført av brukeren.Data som Interacty samler inn fra innholdsskapere

For å bruke plattformen eller tjenestene må innholdsskapere registrere seg på Interactys nettsted og opprette en konto ved å oppgi brukernavn og e-postadresse og annen informasjon. Interacty vil også opprette en unik bruker-ID for hver bruker.Data Interacty samler inn fra besøkende

Når du går inn på nettstedet Interacty.me, kan vi samle inn informasjon fra datamaskinen eller enheten du bruker for å få tilgang til tjenestene, for eksempel operativsystemtype, språkinnstillinger, nettlesertype, domene og andre systeminnstillinger.Personvern og pålitelighet

Interacty følger gjeldende lover og generelt aksepterte bransjestandarder for å beskytte personopplysningene som sendes til Interacty ved å implementere tilstrekkelige tekniske og organisatoriske beskyttelsestiltak, for eksempel datakryptering, sikkerhetskopiering, SSL-protokoller, pålitelige betalingsportaler og andre. Disse tiltakene vil kontinuerlig justeres og oppdateres i samsvar med gjeldende bransjestandarder.Nettsteder for sosiale medier og tredjeparts widgets

Interacty kan lenke til andre nettsteder fra tredjeparter som tilbyr nyttig informasjon/tjenester. All informasjon som brukeren oppgir på de lenkede sidene, gis direkte til denne tredjeparten og er underlagt tredjepartsleverandørens retningslinjer for personvern. Interacty er ikke ansvarlig for innholdet eller personvernpraksisen til nettsteder som det lenkes til. Lenker fra Interactys nettsted til tredjeparter eller andre nettsteder er gitt for brukerens bekvemmelighet. Du bør sette deg inn i personvernpraksisen til hvert enkelt nettsted før du gir dem personopplysninger.Annen bruk eller overføring av brukeropplysninger

Interacty vil utlevere all informasjon, inkludert personopplysninger, i den grad gjeldende lov krever det. Interacty vil samarbeide fullt ut med alle rettshåndhevende myndigheter eller rettskjennelser som ber om eller pålegger Interacty å avsløre identiteten, oppførselen eller det digitale innholdet til enhver bruker som mistenkes for å ha deltatt i ulovlig eller krenkende oppførsel. Bruk av personopplysninger beskrevet i denne personvernerklæringen kan utføres av Interacty eller dets tjenesteleverandører. Ved levering av plattformen og tjenestene kan Interacty bruke underleverandører eller tjenesteleverandører som er lokalisert i andre land enn brukerens eget, inkludert land som kan være utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, og overføre til dem personopplysninger som Interacty samler inn og behandler som nærmere spesifisert her. Interacty bruker for tiden Amazon Web Services som sky- og lagringstjenesteleverandør med servere i USA, og hvor informasjon innhentet fra plattformen eller Interactys nettsted lagres. Amazom Web Services' vilkår og retningslinjer for personvern er tilgjengelig på: https://aws.amazon.com/ru/service-terms og der: https://aws.amazon.com/ru/privacy. Skytjenestene er Privacy Shield-sertifisert (informasjon finner du her: https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center). Interacty bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google, Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google plasserer informasjonskapsler på brukerens datamaskin for å analysere brukerens bruk av plattformen og Interacty-nettstedet. Informasjonen som samles inn av informasjonskapselen overføres til og lagres på Googles servere i USA. Interacty bruker kommersielt rimelige anstrengelser for å utnytte IP-anonymiseringstjenesten til Google, dvs. en tjeneste som tilbys av Google der en brukers IP-adresse forkortes før overføring til USA. Etter at IP-adressene er forkortet, kan ikke de innsamlede opplysningene knyttes direkte til en bruker. Google vil behandle og bruke den innsamlede informasjonen på vegne av Interacty for å analysere brukerens bruk av plattformen og Interacty-nettstedet, for å utarbeide respektive rapporter og for å levere visse andre tjenester til Interacty knyttet til bruken av plattformen og Interacty-nettstedet. IP-adressen som samles inn av informasjonskapselen, vil ikke bli sammenstilt med andre Google-data. Brukeren kan endre innstillingene i nettleseren slik at den avviser alle informasjonskapsler fra tredjeparter. Brukeren står også fritt til å slette eksisterende informasjonskapsler når som helst med fremtidig virkning. Brukeren kan også motsette seg innsamling og bruk av data fra Google-informasjonskapselen ved å installere nettlesertillegget som kan lastes ned under følgende hyperkobling: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. For ytterligere informasjon om Google Analytics, se eksempler på Googles vilkår for bruk og personvernerklæring. Interacty kan dele noe av informasjonen som samles inn via plattformen med visse betrodde partnere og/eller teknologiplattformer for å presentere personlig tilpassede annonser til brukerne. I slike tilfeller skal praksis for overføring og lagring av informasjonen styres av retningslinjene fra slike partnere og/eller teknologiplattformer. Interacty gjør kommersielt rimelige anstrengelser for å sikre at alle tjenesteleverandørene er underlagt taushetsplikt og ikke-bruksforpliktelser og forpliktet til å behandle personopplysninger utelukkende som instruert av Interacty i en egen databehandlingsavtale som påkrevd i henhold til gjeldende lov. Likevel kan enkelte land der Interactys tjenesteleverandører er lokalisert, ha et beskyttelsesnivå for personopplysninger og annen informasjon som ikke er like høyt som i brukerens bosteds- eller forretningsland. Interacty kan overføre sine databaser som inneholder personopplysninger om brukere i forbindelse med salg av virksomheten eller eiendeler eller deler av dem som krever bruk av databasene. Interacty kan overføre personopplysninger til andre land der personvernlovgivningen kanskje ikke er like beskyttende som der du bor. Ved å oppgi personopplysningene dine til oss, samtykker du til overføring av personopplysningene dine til andre land for behandling i samsvar med denne personvernerklæringen, samt til påfølgende overføringer av slik informasjon i samsvar med de andre vilkårene i denne personvernerklæringen.Slette brukerens data

Brukeren kan når som helst be om informasjon fra Interacty om sine personopplysninger som er lagret hos Interacty, deres opprinnelse, mottakere eller kategorier av mottakere opplysningene er overført til og formålet med lagringen. På skriftlig forespørsel fra brukeren vil Interacty gjøre alle kommersielt rimelige anstrengelser for å slette all informasjon som er gitt til den, med mindre annet kreves for videre gjennomføring av en avtale med en kunde eller kreves av gjeldende lover. Interacty kan ikke gjenopprette informasjon som er slettet. For å utøve noen av disse rettighetene kan brukeren kontakte Interacty ved å sende en e-post til support@interacty.me.Tjenestekommunikasjon via e-post

Vi kan sende deg e-post eller andre meldinger om oss eller våre produkter og tjenester. Ved personvernerklæringen eller ved å bruke tjenestene samtykker du til å motta slike kommersielle meldinger. Du kan be om å få personopplysningene dine fjernet fra adresselisten vår og slutte å motta fremtidig kommunikasjon fra oss ved å følge avmeldingslenken nederst i hver kommunikasjon eller ved å sende oss en e-post til support@interacty.me. Du vil også få muligheten til å avslutte abonnementet på kommersielle meldinger i enhver slik e-post eller annen melding vi sender. Vær oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til å sende deg tjenesterelatert kommunikasjon, inkludert tjenestemeldinger og administrative meldinger, enten knyttet til kontoen din eller til transaksjonene dine ved bruk av tjenestene, uten å gi deg muligheten til å velge bort å motta dem, med mindre du sier opp kontoen din.Bruk av Interacty av spedbarn

Interacty samler ikke bevisst inn personopplysninger fra personer under 18 år. Hvis du blir oppmerksom på at en person under 13 år har registrert seg uten foreldrenes tillatelse, vennligst skriv til oss umiddelbart support@interacty.me.Politiske endringer

Interacty kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen - vi oppfordrer deg til å lese den med jevne mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å endre disse retningslinjene. Hvis det kreves i henhold til gjeldende lov, vil vi gi deg skriftlig varsel om endringene våre. Vi vil ikke gjøre endringer som har vesentlig tilbakevirkende kraft, med mindre vi er rettslig forpliktet til å gjøre det. Din fortsatte bruk av tjenestene utgjør din aksept av de endrede retningslinjene. De endrede retningslinjene erstatter alle tidligere versjoner, kunngjøringer eller erklæringer av eller om retningslinjene.Forslag / spørsmål / kontaktinformasjon

Hvis du har kommentarer eller spørsmål om personvernreglene våre, kan du kontakte oss på info@interacty.me.