overlay cross icon

Investorer

Envelope with a heart on it
Interacty er et ungt selskap i vekst med stort vekstpotensial. Vi er åpne for samarbeidstilbud og vil vurdere investeringsforslag med interesse. Informasjon om selskapet og status er tilgjengelig på forespørsel. Vennligst kontakt oss på vår spesielle postadresse.