overlay cross icon

Vilkår for bruk

Sist oppdatert: 5. desember 2023
Vennligst les disse vilkårene nøye; hvis du går inn på, registrerer deg på eller bruker plattformen, godtar du å være bundet av disse vilkårene. Du erkjenner at disse vilkårene er bindende, og du bekrefter og gir ditt samtykke til disse vilkårene enten ved å klikke på en knapp eller krysse av i en avmerkingsboks for aksept av disse vilkårene, eller ved å registrere deg på, bruke eller få tilgang til plattformen, avhengig av hva som skjer først ("ikrafttredelsesdatoen"). Ved å bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av disse vilkårene for bruk, og du godtar vår bruk, innsamling og utlevering av personlig identifiserbar informasjon i samsvar med vår personvernerklæring. Din avtale med oss om overholdelse av disse bruksvilkårene trer i kraft umiddelbart når du begynner å bruke dette nettstedet. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du herved at alle vilkårene i denne avtalen utgjør et tilbud, at din bruk anses som aksept og tilstrekkelig vederlag, og at du herved er juridisk bundet av disse vilkårene. Alle endringer i denne avtalen trer i kraft umiddelbart. Les gjennom disse vilkårene hver gang du besøker eller går inn på nettstedet for å sikre at du er klar over eventuelle endringer. Hvis du ikke ønsker å være bundet av disse bruksvilkårene, må du gå ut av nettstedet nå.


Følgende terminologi gjelder for disse tjenestevilkårene, personvernerklæringen og noen eller alle avtaler: "Utgiver", "klient", "du" og "din" refererer til deg, klienten, dets agenter, konsulenter, ansatte, ledere og styremedlemmer som får tilgang til dette nettstedet og godtar selskapets vilkår for bruk. "Interacty", "Selskapet", "Oss", "Nettstedet", "Vår", "Vi" og "Oss" refererer til Interacty, dets agenter, konsulenter, ansatte, ledere og styremedlemmer. "Part" eller "parter" refererer til både kunden og oss selv, eller enten kunden eller oss selv. Enhver bruk av ovennevnte terminologi eller andre ord i entall, flertall, stor forbokstav og/eller han/hun eller de, anses som utskiftbare og refererer derfor til det samme.


Med forbehold om og i betraktning av de gjensidige løftene, betingelsene og avtalene i dette dokumentet, hvis mottakelse og tilstrekkelighet herved bekreftes, er partene enige om følgende:AVTALENS OMFANG

Interacty er utvikler og eier av en nettbasert plattform som gjør det mulig å produsere interaktivt innhold som kan plasseres i Publisher Inventory gjennom Interactys interaktive enheter ("Interacty-plattformen"). Interacty kan inkludere annonser i de interaktive enhetene med det formål å tjene penger på beholdningen. Publisisten godtar og erkjenner at hyppigheten, plasseringen og tidspunktet for annonsene er underlagt Interactys eget skjønn.Selskapet er en arena

Selskapet fungerer som et sted der brukere som overholder selskapets retningslinjer kan legge ut spørrekonkurranser, avstemninger og gaver, samt finne spørrekonkurranser, avstemninger og gaver å legge ut. Selskapet er ikke direkte involvert i transaksjonen mellom verten, quizdeltakerne og deltakerne, med mindre det er spesifikt angitt at quizen, avstemningen eller premien er arrangert av selskapet. Som et resultat har selskapet ingen kontroll over kvaliteten, sikkerheten, moralen eller lovligheten til noe aspekt av quizene, avstemningene og premiene som er oppført, sannheten eller nøyaktigheten til oppføringene, vertenes evne til å levere gjenstander eller deltakernes evne til å kvalifisere seg for gjenstander. Selskapet kan ikke garantere en brukers sanne identitet, alder og nasjonalitet. Du samtykker i at selskapet er en arena og som sådan ikke er ansvarlig for noe innhold, for eksempel data, tekst, informasjon, brukernavn, grafikk, bilder, fotografier, profiler, lyd, video, gjenstander og lenker lagt ut av deg, andre brukere eller eksterne parter via selskapets nettsted. Du bruker Selskapets produkter og/eller tjenester på egen risiko.Lisenser

Vi gir deg herved en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensomspennende rett til å få tilgang til og bruke innholdet på nettstedet, utelukkende med støttede nettlesere via Internett for dine egne interne formål, i henhold til vilkårene for bruk. Du kan ikke tillate at nettstedet brukes av eller til fordel for uautoriserte tredjeparter. Ingenting i vilkårene for bruk skal tolkes slik at det gir deg rett til å overføre eller tildele rettigheter til tilgang til eller bruk av nettstedet. Du skal ikke bruke nettstedet eller dets innhold i noen jurisdiksjon der innholdet eller bruken er begrenset eller forbudt ved lov. Du skal ikke bruke nettstedet til noe annet formål enn å lære om selskapet, bestille og bruke dets produkter og tjenester, eller vedlikeholde kundekontoen din. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg, er forbeholdt selskapet og/eller dets lisensgivere. Du gir herved selskapet en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, royaltyfri, verdensomspennende lisens til å bruke logoen din på nettstedet vårt, blogginnlegg og i annet markedsføringsmateriell. All kommunikasjon eller materiale som du overfører til dette nettstedet eller til oss, enten via e-post, post eller på annen måte, uansett årsak, vil bli behandlet som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær. Selv om du beholder alle rettigheter til slik kommunikasjon eller slikt materiale, gir du oss og våre agenter og tilknyttede selskaper en ikke-eksklusiv, evigvarende og verdensomspennende rett til å kopiere, distribuere, vise, fremføre, publisere, oversette, tilpasse, endre og på annen måte bruke slikt materiale til ethvert formål, uavhengig av hvilken form eller hvilket medium (nå kjent eller ikke kjent) det brukes i. Vennligst ikke send oss konfidensiell eller proprietær informasjon med mindre vi skriftlig har avtalt noe annet.Personvern

Vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringen vår og bruke den til å ta informerte beslutninger. Personvernerklæringen vår forteller deg hvordan vi samler inn og bruker informasjon om deg og datamaskinen eller mobilenheten din, og hvordan du kan bruke tjenestene til å dele slik informasjon med andre. Hvis du ikke er enig i personvernreglene våre, må du slutte å bruke tjenestene våre.Selskapets eiendomsrettigheter

Nettstedet består av og inneholder eiendomsrettigheter som eies av selskapet og dets lisensgivere. Med mindre vi gir deg uttrykkelig skriftlig tillatelse til det motsatte, kan du ikke kopiere eller lage avledede verk av nettstedet av noen grunn, inkludert bruk av innrammingsteknologier for å legge ved proprietær informasjon. Du samtykker også i å ikke reverse engineer eller få tilgang til nettstedet vårt for å bygge et konkurrerende produkt eller tjeneste, bygge et produkt ved hjelp av lignende funksjoner, funksjoner eller grafikk, eller kopiere funksjoner, funksjoner eller grafikk. Enhver uautorisert bruk av selskapets immaterielle rettigheter på en tredjeparts nettsted eller til kommersielle formål er uttrykkelig forbudt.Generelle erklæringer og garantier

Hver part representerer og garanterer overfor den andre parten at: (i) Den er en juridisk enhet og eksisterer gyldig i henhold til lovene i den staten og/eller det landet der den er stiftet, alt etter hva som er relevant, og (ii) Den har makt og myndighet til å gjennomføre og levere denne avtalen og oppfylle sine forpliktelser i henhold til den. Du erklærer og garanterer at du ikke vil sende inn til eller publisere gjennom fora eller på annen måte gjøre tilgjengelig noe innhold på dette nettstedet, eller opptre på en måte som:


 • søker å utnytte eller skade barn ved å eksponere dem for upassende innhold, be om personlig identifiserbar informasjon eller på annen måte bryter loven, inkludert Children's Online Privacy Protection Act;
 • krenker immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til enhver enhet eller person, inkludert brudd på noens opphavsrettigheter, varemerker, patenter eller deres rettigheter til publisitet; utgjør en hvilken som helst form for lotteri eller pengespill;
 • ærekrenker, krenker privatlivets fred, forfølger, er uanstendig, pornografisk, rasistisk, krenkende, trakasserende, truende eller støtende;
 • utgjør uautorisert eller uoppfordret reklame, søppelpost eller masse-e-post (også kjent som "spamming"), kjedebrev, enhver annen form for uautorisert oppfordring;
 • bryter noen lov eller kan anses å bryte noen lov (inkludert, men ikke begrenset til, telefonforbrukerbeskyttelsesloven og lover som regulerer gaver);
 • tar til orde for eller fremmer ulovlig aktivitet;
 • utgir seg for å være en annen enhet eller person eller på annen måte manipulerer overskrifter eller identifikatorer for å skjule innholdets opprinnelse;
 • omfatter programmer som inneholder virus, ormer og/eller "trojanske hester" eller annen datakode, filer eller programmer som er utformet for å avbryte, overbelaste, kollapse, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare eller maskinvare eller telekommunikasjon;
 • forstyrrer den normale dialogflyten, får en skjerm til å rulle raskere enn andre brukere klarer å skrive, eller på annen måte opptrer på en måte som påvirker andre personers mulighet til å delta i sanntidsaktiviteter via nettstedet;
 • utgjør en "pyramide" eller lignende ordning;
 • ikke adlyder retningslinjer eller forskrifter som fra tid til annen fastsettes for bruk av dette nettstedet eller nettverk som er koblet til dette nettstedet;
 • inneholder lenker til andre nettsteder med innhold som faller inn under beskrivelsene ovenfor.

Du samtykker i at vi når som helst, og etter eget skjønn, kan avslutte ditt medlemskap, din konto eller annen tilknytning til nettstedet vårt uten forhåndsvarsel til deg for brudd på noen av de ovennevnte bestemmelsene. Du samtykker i at hvis en tredjepart hevder at materiale du har bidratt til nettstedet er ulovlig, vil du bære byrden med å fastslå at det er lovlig. Du forstår og godtar at alt materiale som legges ut offentlig (annet enn av selskapet) eller overføres privat på eller gjennom dette nettstedet, er avsenderens ansvar, ikke selskapets, og at du er ansvarlig for alt materiale du laster opp, legger ut eller på annen måte overfører til eller gjennom våre tjenester. I tillegg erkjenner du at vi vil samarbeide fullt ut med etterforskning av brudd på systemer eller nettverkssikkerhet på andre nettsteder, inkludert samarbeid med rettshåndhevende myndigheter i etterforskning av mistenkte kriminelle brudd.Lenker

Nettstedet kan inneholde lenker til et annet nettsted som kontrolleres av en tredjepart. Disse koblingene er kun gitt for enkelhets skyld. Selskapet verken støtter, overvåker, kontrollerer eller verifiserer innholdet på en tredjeparts nettsted og er ikke ansvarlig for noe som er tilgjengelig via en lenke.Logoer og firmanavn i maler

Malene er laget for brukernes bekvemmelighet og simulerer prosjekter for selskaper som kan eksistere. Malene bruker imidlertid ikke ekte logoer, og alle navnene er fiktive. Alle treff og eventuelle likheter med firmanavn og logoer i malene er tilfeldige og brukes bare som eksempler. Hvis du finner treff som er uønskede, kan problemet løses individuelt. For å gjøre dette kan en interessert part skrive en e-post til support@interacty.me.Begrensning av ansvar

Under ingen omstendigheter skal selskapet være ansvarlig overfor deg eller noen annen part for indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader, eller skader for tapt fortjeneste eller tap av virksomhet, uansett årsak og under enhver teori om ansvar, enten det er basert på kontrakt, erstatningsansvar eller annen teori om ansvar, uavhengig av om selskapet ble informert om muligheten for slik skade og til tross for svikt i det essensielle formålet med et begrenset rettsmiddel. Under ingen omstendigheter skal selskapets ansvar som følge av eller i forbindelse med denne avtalen overstige beløpene som selskapet har tjent i henhold til denne avtalen i løpet av de umiddelbare seks månedene (6 måneder) fra tjenestene, leveransene eller arbeidsproduktet som gir opphav til slikt ansvar. Ansvarsfraskrivelsene og garantibegrensningene i denne avtalen gjelder i den utstrekning loven tillater det. Garantiansvarsfraskrivelse: Hver part fraskriver seg alle andre garantier, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet, eiendomsrett, uavbrutt tjeneste eller egnethet for et bestemt formål. Du erkjenner at selskapet spesifikt fraskriver seg alle garantier knyttet til nettstedstjenestene. Tjenestene leveres "som de er" og "som tilgjengelig". Ingenting på nettstedet utgjør en garanti for selskapets produkter eller tjenester.Skadesløsholdelse

Du samtykker i å holde selskapet skadesløs for eventuelle skader, gebyrer og utgifter (inkludert rimelige advokatsalærer) knyttet til et krav fra en tredjepart der et slikt krav oppstår som følge av din bruk av selskapets produkter og tjenester, inkludert din bruk av en lenke på et nettsted eller din innsending av informasjon via nettstedet.Gjeldende lov

Alle tvister reguleres av Den europeiske unions lovgivning uten hensyn til eventuelle lovvalgsprinsipper.Påstander om overtredelse

Hvis du mener at noe innhold på dette nettstedet krenker dine opphavsrettigheter, ønsker vi å høre fra deg. Vennligst send følgende informasjon skriftlig til vår juridiske avdeling på adressen nedenfor:


 • Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse;
 • en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket du hevder er krenket;
 • den nøyaktige nettadressen eller en beskrivelse av hvert sted der påstått krenkende materiale befinner seg;
 • en erklæring fra deg om at du i god tro mener at den omstridte bruken ikke er godkjent av deg, din agent eller loven;
 • Din elektroniske eller fysiske signatur eller den elektroniske eller fysiske signaturen til personen som er autorisert til å handle på dine vegne, og en erklæring fra deg under straffansvar om at informasjonen i varselet ditt er nøyaktig, at du er opphavsrettsinnehaveren eller autorisert til å handle på opphavsrettsinnehaverens vegne.


Juridisk avdeling

Adresse: LV-1011 Riga, Latvia Terbatas iela 14-2, 308

E-post: info@interacty.meSelskapet søker å bevare alle unntak fra ansvar som kan være tilgjengelige i henhold til opphavsrettsloven, men fastsetter ikke nødvendigvis at det er en tjenesteleverandør.Løpetid og oppsigelse

 • Avtalens varighet
  Denne avtalen trer i kraft den datoen du bruker dette nettstedet for første gang, og den fortsetter til alle abonnementer i henhold til denne avtalen er utløpt eller sagt opp.
 • Løpetid for kjøpte abonnementer
  Løpetiden for hvert abonnement er månedlig eller årlig. Med mindre annet er spesifisert skriftlig, fornyes abonnementene automatisk for ytterligere månedlige eller årlige perioder, med mindre en av partene gir den andre parten varsel om ikke-fornyelse minst 1 dag før utløpet av den aktuelle abonnementsperioden. Prisene i løpet av en automatisk fornyelsesperiode vil være de samme som i løpet av den umiddelbart foregående perioden, med mindre vi har gitt deg skriftlig varsel om en prisøkning minst 30 dager før utløpet av den foregående perioden, i hvilket tilfelle prisøkningen vil tre i kraft ved fornyelse og deretter.
 • Oppsigelse
  En part kan si opp denne avtalen uten grunn med 30 dagers skriftlig varsel til den andre parten, eller si den opp umiddelbart med varsel til den andre parten dersom oppsigelsen skyldes brudd på vilkårene i denne avtalen.


Refusjon eller betaling ved oppsigelse

Hvis denne avtalen sies opp av deg, vil vi ikke belaste det neste betalingsgebyret etter ikrafttredelsesdatoen for oppsigelsen. Ingen refusjon skal tilbys der en tjeneste anses å ha begynt og er, for alle intensjoner og formål, i gang. Under ingen omstendigheter vil oppsigelse frita deg fra din forpliktelse til å betale eventuelle gebyrer som skal betales til oss for perioden før oppsigelsen trer i kraft.Merknad om opphavsrett

Opphavsrett og andre relevante immaterielle rettigheter gjelder for all tekst knyttet til selskapets tjenester og hele innholdet på dette nettstedet.Kommunikasjon

Kontaktinformasjon finner du på nettstedet vårt eller via selskapets oppgitte telefon- eller mobiltelefonnummer.NYHETER OG OPPDATERINGER PÅ E-POST

Når du registrerer deg på nettstedet, godtar du som standard å motta nyhetsbrev og oppdateringer. Du kan tilbakekalle ditt samtykke ved å klikke på "Avslutt abonnement" i brukerkontoinnstillingene.Annet

Disse vilkårene inneholder hele avtalen mellom deg og selskapet med hensyn til din bruk av tjenestene. Titler og overskrifter på seksjoner i denne avtalen er kun for enkelhets skyld og skal ikke påvirke tolkningen av noen bestemmelse i denne avtalen. Ethvert vilkår som kjennes ugyldig av en kompetent domstol, påvirker ikke gyldigheten og håndhevbarheten av de andre vilkårene i denne avtalen. Nettstedet er ikke beregnet på barn under 13 år.