overlay cross icon

Inwestorzy

Envelope with a heart on it
Interacty to młoda rozwijająca się firma z dużym potencjałem wzrostu. Jesteśmy otwarci na oferty współpracy i z zainteresowaniem rozpatrzymy propozycje inwestycyjne. Informacje o firmie i statusie dostępne są na życzenie. Prosimy o kontakt na nasz specjalny adres korespondencyjny.