overlay cross icon

Lietošanas noteikumi

Pēdējo reizi atjaunināts: gada 5. decembris, 2023
Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos Noteikumus; ja piekļūstat Platformai, reģistrējaties tajā vai izmantojat to, jūs piekrītat, ka šie Noteikumi jums ir saistoši. Jūs atzīstat, ka šie Noteikumi ir saistoši, un jūs apstiprināt un apliecināt savu piekrišanu šiem Noteikumiem, vai nu noklikšķinot uz pogas vai atzīmējot izvēles rūtiņu, lai piekristu šiem Noteikumiem, vai reģistrējoties, izmantojot Platformu vai piekļūstot tai, atkarībā no tā, kas notiek agrāk ("Spēkā stāšanās datums"). Izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka jums ir saistoši šie lietošanas noteikumi, un jūs piekrītat, ka mēs izmantojam, apkopojam un izpaužam personiski identificējamu informāciju saskaņā ar mūsu paziņojumu par konfidencialitāti. Jūsu vienošanās ar mums par šo lietošanas noteikumu ievērošanu stājas spēkā uzreiz pēc tam, kad sākat izmantot šo tīmekļa vietni. Turpinot izmantot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka visi šī līguma noteikumi ir piedāvājums, jūsu izmantošana tiek uzskatīta par piekrišanu un pietiekamu atlīdzību, un ar šo jūs apņematies uzņemties juridiskas saistības attiecībā uz šiem noteikumiem. Visas šajā līgumā publicētās izmaiņas stājas spēkā nekavējoties. Lūdzu, pārskatiet šos noteikumus katru reizi, kad apmeklējat tīmekļa vietni vai piekļūstat tai, lai pārliecinātos, ka esat informēts par visām izmaiņām. Ja nevēlaties, lai šie lietošanas noteikumi jums būtu saistoši, lūdzu, nekavējoties izejiet no tīmekļa vietnes.


Uz šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, Konfidencialitātes politiku un jebkuru vai visiem Līgumiem attiecas šāda terminoloģija: "Izdevējs", "Klients", "Jūs" un "Jūsu" attiecas uz Jums, Klientu, tā aģentiem, konsultantiem, darbiniekiem, vadītājiem un direktoriem, kas piekļūst šai Tīmekļa vietnei un pieņem Sabiedrības Pakalpojumu sniegšanas noteikumus. "Interacty", "Uzņēmums", "Mūsu", "Tīmekļa vietne", "Mūsu", "Mēs" un "Mēs" attiecas uz Interacty, tās aģentiem, konsultantiem, darbiniekiem, vadītājiem un direktoriem. "Puse" vai "Puses" attiecas gan uz Klientu, gan "Mēs", vai arī uz Klientu vai "Mēs". Jebkurš iepriekš minētās terminoloģijas vai citu vārdu lietojums vienskaitlī, daudzskaitlī, rakstot ar lielo sākumburtu un/vai viņš/viņa vai viņi, tiek uzskatīts par savstarpēji aizvietojamu un līdz ar to par attiecināmu uz vienu un to pašu.


Ievērojot un ņemot vērā savstarpējos solījumus, nosacījumus un nolīgumus, kas ietverti šajā līgumā, kuru saņemšana un pietiekamība ar šo tiek apstiprināta, puses vienojas par šādiem nosacījumiem:NOLĪGUMA DARBĪBAS JOMA

Interacty ir tiešsaistes platformas izstrādātājs un īpašnieks, kas ļauj radīt un producēt interaktīvu saturu, kuru var ievietot izdevēja inventārā, izmantojot Interacty interaktīvās vienības ("Interacty platforma"). Interacty Interaktīvajās vienībās var iekļaut reklāmas, lai gūtu ienākumus no inventāra. Izdevējs piekrīt un atzīst, ka Reklāmu biežums, izvietojums un laiks ir atkarīgs no Interacty ieskatiem.Uzņēmums ir norises vieta

Uzņēmums darbojas kā vieta, kur lietotāji, kas ievēro uzņēmuma politiku, var publicēt viktorīnas, aptaujas un dāvinājumus, kā arī atrast viktorīnas, aptaujas un dāvinājumus, ko publicēt. Uzņēmums nav tieši iesaistīts darījumā starp saimnieku, viktorīnas rīkotāju un konkursa dalībnieku, ja vien nav īpaši norādīts, ka viktorīnu, aptauju vai dāvinājumu rīko Uzņēmums. Tādējādi Sabiedrība nekontrolē neviena no uzskaitīto viktorīnu, aptauju un dāvinājumu kvalitāti, drošību, morāli vai likumību, uzskaitījumu patiesumu vai precizitāti, saimnieku spēju nodrošināt priekšmetus vai konkursa dalībnieku spēju kvalificēties priekšmetu saņemšanai. Uzņēmums nevar garantēt lietotāja patieso identitāti, vecumu un valstspiederību. Jūs piekrītat, ka Sabiedrība ir norises vieta un kā tāda nav atbildīga par jebkādu saturu, piemēram, datiem, tekstu, informāciju, lietotājvārdiem, grafikām, attēliem, fotogrāfijām, profiliem, audio, video, priekšmetiem un saitēm, ko Jūs, citi lietotāji vai trešās personas publicējuši Sabiedrības tīmekļa vietnē. Jūs izmantojat Sabiedrības produktus un/vai pakalpojumus uz savu risku.Licences

Ar šo mēs Jums piešķiram neekskluzīvas, nenododamas, visā pasaulē spēkā esošas tiesības piekļūt tīmekļa vietnes saturam un izmantot to tikai ar atbalstītu pārlūkprogrammu starpniecību internetā Jūsu iekšējiem mērķiem, ievērojot Pakalpojuma sniegšanas noteikumus. Jūs nedrīkstat atļaut tīmekļa vietni izmantot nepilnvarotām trešām personām vai to labā. Nekas Pakalpojuma sniegšanas noteikumos nav interpretējams kā tāds, kas Jums piešķir tiesības nodot vai piešķirt tiesības piekļūt tīmekļa vietnei vai to izmantot. Jūs neizmantojat Tīmekļa vietni vai tās saturu nevienā jurisdikcijā, kur tās saturs vai izmantošana ir ierobežota vai aizliegta ar likumu. Jūs neizmantojat Tīmekļa vietni citiem mērķiem, izņemot iepazīšanos ar Uzņēmumu, tā produktu un pakalpojumu pasūtīšanu un izmantošanu vai Jūsu klienta konta uzturēšanu. Visas tiesības, kas Jums nav skaidri piešķirtas, patur Sabiedrība un/vai tās licences devēji. Ar šo Jūs piešķirat Sabiedrībai ierobežotu, neekskluzīvu, nenododamu, bez atlīdzības un visā pasaulē spēkā esošu licenci izmantot Jūsu logotipu mūsu Tīmekļa vietnē, emuāru ierakstos un citos mārketinga materiālos. Jebkura saziņa vai materiāls, ko Jūs pārsūtāt uz šo vietni vai mums, neatkarīgi no tā, vai tas tiek sūtīts pa elektronisko pastu, pa pastu vai citā veidā jebkāda iemesla dēļ, tiks uzskatīts par nekonfidenciālu un neīpašniecisku. Lai gan Jūs saglabājat visas tiesības uz šādu saziņu vai materiāliem, Jūs piešķirat Mums un Mūsu aģentiem un saistītajiem uzņēmumiem neekskluzīvas, beztermiņa un vispasaules tiesības kopēt, izplatīt, rādīt, izpildīt, publicēt, tulkot, pielāgot, pārveidot un citādi izmantot šādus materiālus jebkādiem mērķiem neatkarīgi no formas vai nesēja (pašlaik zināma vai nezināma), kurā tie tiek izmantoti. Lūdzu, nesūtiet Mums konfidenciālu vai īpašumtiesībām aizsargātu informāciju, ja vien Mēs neesam savstarpēji rakstiski vienojušies citādi.Konfidencialitāte

Mēs aicinām Jūs izlasīt Mūsu konfidencialitātes politiku un izmantot to, lai pieņemtu informētus lēmumus. Mūsu konfidencialitātes politikā ir norādīts, kā Mēs apkopojam un izmantojam informāciju par Jums un Jūsu datoru vai mobilo ierīci un kā Jūs varat izmantot Pakalpojumus, lai kopīgotu šādu informāciju ar citiem. Ja Jūs nepiekrītat Mūsu Privātuma politikai, Jums jāpārtrauc Mūsu pakalpojumu izmantošana.Uzņēmuma īpašumtiesības

Tīmekļa vietne sastāv un satur īpašumtiesības, kas pieder Sabiedrībai un tās licenču izsniedzējiem. Ja vien Mēs neesam devuši Jums skaidru rakstisku atļauju, Jūs nedrīkstat kopēt vai radīt atvasinātus darbus no Tīmekļa vietnes jebkāda iemesla dēļ, tostarp izmantot ierāmēšanas tehnoloģijas, lai ietvertu īpašumtiesībām piederošu informāciju. Jūs arī piekrītat neizmantot reverso inženieriju vai piekļūt Mūsu Vietnei, lai izveidotu konkurējošu produktu vai pakalpojumu, izveidotu produktu, izmantojot līdzīgas funkcijas, funkcijas vai grafikas, vai kopēt jebkādas funkcijas, funkcijas vai grafikas. Jebkāda neatļauta Sabiedrības intelektuālā īpašuma izmantošana trešās personas tīmekļa vietnē vai komerciālos nolūkos ir nepārprotami aizliegta.Vispārīgi apliecinājumi un garantijas

Katra puse apliecina un garantē otrai pusei, ka: (i) tā ir juridiska persona un likumīgi pastāv saskaņā ar tās valsts un/vai valsts, kurā tā ir reģistrēta, tiesību aktiem, ja tādi ir piemērojami; un (ii) tai ir pilnvaras un pilnvarojums noslēgt un nodot šo Līgumu un pildīt tajā noteiktās saistības. Jūs apliecināt un garantējat, ka Jūs neiesniegsiet vai nepublicēsiet forumos, vai kā citādi nedarīsiet pieejamu šajā Tīmekļa vietnē jebkādu saturu, vai nerīkosieties tādā veidā, kas:


 • cenšas izmantot vai kaitēt bērniem, pakļaujot tos nepiemērotam saturam, pieprasot personiski identificējamu informāciju vai citādi pārkāpjot jebkuru likumu, tostarp Bērnu privātuma aizsardzības tiešsaistē likumu;
 • pārkāpj jebkuras juridiskas vai fiziskas personas intelektuālā īpašuma vai citas tiesības, tostarp pārkāpj kādas personas autortiesības, preču zīmes, patentus vai publicitātes tiesības; ir jebkura veida loterija vai azartspēle;
 • neslavas celšana, neslavas celšana, privātuma aizskaršana, vajāšana, nepieklājīga, pornogrāfiska, rasistiska, aizskaroša, uzmācīga, uzmācīga, draudoša vai aizskaroša;
 • ir neatļauta vai nepieprasīta reklāma, nevēlamu vai masveida e-pastu (pazīstams arī kā "surogātpasts"), ķēdes vēstules, jebkāda cita veida neatļauta uzmākšanās;
 • pārkāpj jebkādus tiesību aktus vai var tikt uzskatīts, ka pārkāpj jebkādus tiesību aktus (tostarp, bet ne tikai, Telefonu patērētāju aizsardzības likumu un likumus, kas regulē dāvinājumus);
 • aizstāv vai veicina nelikumīgas darbības;
 • uzdodas par personu vai nepatiesi attēlo Jūsu saistību ar kādu citu uzņēmumu vai personu vai kā citādi manipulē ar galvenēm vai identifikatoriem, lai slēptu satura izcelsmi;
 • ietver programmas, kas satur vīrusus, tārpus un/vai "Trojas zirgus" vai citus datorkodus, failus vai programmas, kas paredzētas, lai pārtrauktu, pārslogotu, sabojātu, iznīcinātu vai ierobežotu jebkuras datorprogrammatūras vai aparatūras vai telekomunikāciju funkcionalitāti;
 • traucē normālu dialoga plūsmu, izraisa ekrāna ritināšanu ātrāk, nekā citi lietotāji spēj rakstīt, vai kā citādi rīkojas tā, lai ietekmētu citu cilvēku spēju iesaistīties reāllaika darbībās, izmantojot Tīmekļa vietni;
 • ir "piramīda" vai līdzīga shēma;
 • neievēro jebkādu politiku vai noteikumus, kas laiku pa laikam noteikti attiecībā uz šīs Tīmekļa vietnes vai ar šo Tīmekļa vietni saistīto tīklu izmantošanu;
 • satur saites uz citām vietnēm, kurās ir tāda veida saturs, kas atbilst iepriekš minētajiem aprakstiem.

Jūs piekrītat, ka Mēs jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem varam izbeigt Jūsu dalību, kontu vai citu saistību ar mūsu vietni bez iepriekšēja brīdinājuma par jebkura iepriekš minētā noteikuma pārkāpumu. Jūs piekrītat, ka gadījumā, ja trešā persona apgalvo, ka Jūsu Vietnē ievietotie materiāli ir nelikumīgi, Jums būs pienākums pierādīt, ka tie ir likumīgi. Jūs saprotat un piekrītat, ka par visiem materiāliem, kas ir publiski publicēti (izņemot Sabiedrības) vai privāti pārsūtīti šajā Vietnē vai ar tās starpniecību, ir atbildīgs tikai sūtītājs, nevis Sabiedrība, un ka Jūs esat atbildīgs par visiem materiāliem, kurus augšupielādējat, publicējat vai citādi pārsūtāt uz Mūsu pakalpojumiem vai ar to starpniecību. Turklāt Jūs atzīstat, ka Mēs pilnībā sadarbosimies ar citām vietnēm sistēmu vai tīkla drošības pārkāpumu izmeklēšanā, tostarp sadarbosimies ar tiesībaizsardzības iestādēm, izmeklējot iespējamus noziedzīgus pārkāpumus.Saites

Tīmekļa vietne var būt saistīta ar citu tīmekļa vietni, kas ir trešās puses kontrolē. Šīs saites ir sniegtas tikai ērtības labad. Uzņēmums neatbalsta, neuzrauga, nekontrolē un nepārbauda nevienas trešās personas Tīmekļa vietnes saturu un nav atbildīgs par neko, kas ir pieejams, izmantojot saiti.Logotipi un uzņēmumu nosaukumi veidnēs

Šabloni ir izveidoti lietotāju ērtībai un simulē iespējami eksistējošu uzņēmumu projektus. Tomēr šablonos apzināti netiek izmantoti īsti logotipi, un visi nosaukumi ir izdomāti. Visas sakritības un līdzības ar uzņēmumu nosaukumiem un logotipiem šablonos ir nejaušas un tiek izmantotas tikai kā piemēri. Gadījumā, ja tiek atrastas nevēlamas sakritības, šo jautājumu var atrisināt individuāli. Lai to izdarītu, ieinteresētā persona var rakstīt e-pastu uz support@interacty.me.Atbildības ierobežošana

Nevienā gadījumā uzņēmums nav atbildīgs jums vai jebkurai citai pusei par jebkādiem netiešiem, nejaušiem, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem vai zaudējumiem saistībā ar negūto peļņu vai uzņēmējdarbības zaudējumiem, neatkarīgi no tā, kā tie radušies un saskaņā ar jebkuru atbildības teoriju, neatkarīgi no tā, vai uzņēmums ir informēts par šādu zaudējumu iespējamību, un neatkarīgi no tā, ka ierobežota tiesiskās aizsardzības līdzekļa būtiskais mērķis nav sasniegts. Uzņēmuma atbildība, kas izriet no šī līguma vai ir saistīta ar to, nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt summas, ko uzņēmums saskaņā ar šo līgumu nopelnījis tuvāko sešu mēnešu (6 mēnešu) laikā no pakalpojumiem, piegādēm vai darba produktiem, kas ir šādas atbildības cēlonis. Šajā dokumentā ietvertie atteikumi no atbildības un garantijas ierobežojumi tiek piemēroti likumā atļautajā maksimālajā apmērā. Garantijas atruna: katra puse atsakās no visām citām garantijām, tostarp, bet ne tikai no garantijām attiecībā uz komerciālo piemērotību, īpašumtiesībām, nepārtrauktu pakalpojumu vai piemērotību konkrētam mērķim. Jūs atzīstat, ka uzņēmums īpaši atsakās no visām garantijām, kas attiecas uz tīmekļa vietnes pakalpojumiem. Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar principu "kā ir" un "kā pieejams". Nekas tīmekļa vietnē nav uzskatāms par uzņēmuma produktu vai pakalpojumu garantiju.Atlīdzība

Jūs piekrītat atlīdzināt un pasargāt Sabiedrību no jebkādiem zaudējumiem, maksām un izdevumiem (tostarp saprātīgām advokāta izmaksām), kas saistīti ar trešās puses prasību, ja šāda prasība izriet no tā, ka Jūs izmantojat Sabiedrības produktu un pakalpojumus, tostarp izmantojat saiti tīmekļa vietnē vai iesniedzat informāciju, izmantojot Vietni.Piemērojamie tiesību akti

Visus strīdus reglamentē Eiropas Savienības tiesību akti, neņemot vērā nekādus tiesību normu kolīzijas principus.Prasības par pārkāpumu

Ja uzskatāt, ka kāds saturs, kas parādās šajā vietnē, pārkāpj jūsu autortiesības, mēs vēlamies uzklausīt jūs. Lūdzu, nosūtiet šādu informāciju rakstiski Mūsu Juridiskajam departamentam uz turpmāk norādīto adresi:


 • Jūsu vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
 • tā ar autortiesībām aizsargātā darba aprakstu, kas, Jūsuprāt, ir pārkāpts;
 • precīzu URL adresi vai katras vietas, kur atrodas iespējamais pārkāpuma materiāls, aprakstu;
 • Jūsu paziņojums, ka Jums ir godprātīga pārliecība, ka strīdīgo izmantošanu neesat atļāvuši Jūs, Jūsu pārstāvis vai likums;
 • Jūsu elektroniskais vai fiziskais paraksts vai tās personas elektroniskais vai fiziskais paraksts, kura ir pilnvarota rīkoties Jūsu vārdā, un Jūsu paziņojums, kas sniegts, piespriežot sodu par nepatiesu liecību, ka Jūsu paziņojumā sniegtā informācija ir precīza un ka Jūs esat autortiesību īpašnieks vai esat pilnvarots rīkoties autortiesību īpašnieka vārdā.


Juridiskais departaments

Adrese: LV-1011 Riga, Latvia Terbatas iela 14-2, 308

E-pasts: info@interacty.meUzņēmums cenšas saglabāt visus atbrīvojumus no atbildības, kas var būt pieejami saskaņā ar autortiesību likumu, bet ne vienmēr nosaka, ka tas ir pakalpojumu sniedzējs.Termiņš un izbeigšana

 • Līguma darbības termiņš
  Šis Līgums stājas spēkā dienā, kad Jūs pirmo reizi izmantojat šo Tīmekļa vietni, un tas ir spēkā līdz brīdim, kad beidzas vai tiek izbeigti visi šajā Līgumā paredzētie abonēšanas līgumi.
 • Iegādāto abonementu termiņš
  Katra abonementa termiņš ir ikmēneša vai gada. Ja vien rakstiskā veidā nav norādīts citādi, abonēšanas termiņš tiek automātiski atjaunots uz papildu ikmēneša vai gada periodiem, ja vien kāda no pusēm vismaz vienu dienu pirms attiecīgā abonēšanas termiņa beigām otrai pusei nepaziņo par abonēšanas termiņa nepagarināšanu. Jebkurā automātiskās atjaunošanas periodā cenas būs tādas pašas kā iepriekšējā periodā, ja vien Mēs neesam rakstiski paziņojuši Jums par cenu paaugstināšanu vismaz 30 dienas pirms iepriekšējā perioda beigām; šādā gadījumā cenu paaugstinājums stāsies spēkā atjaunošanas brīdī un pēc tam.
 • Izbeigšana
  Puse var izbeigt šo Līgumu bez iemesla, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei 30 dienas iepriekš, vai izbeigt nekavējoties, par to paziņojot otrai Pusei, ja izbeigšana ir saistīta ar šā Līguma noteikumu pārkāpumu.


Atmaksa vai maksājums pēc līguma izbeigšanas

Ja Jūs izbeidzat šo Līgumu, Mēs neiekasēsim nākamo maksājuma maksu pēc Līguma izbeigšanas datuma. Ja tiek uzskatīts, ka Pakalpojums ir uzsākts un tiek sniegts, un tas tiek sniegts visos nolūkos, atmaksa netiek piedāvāta. Līguma izbeigšana nekādā gadījumā neatbrīvo Jūs no pienākuma samaksāt mums jebkādas maksas par periodu pirms līguma izbeigšanas spēkā stāšanās dienas.Paziņojums par autortiesībām

Autortiesības un citas attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības attiecas uz visu tekstu, kas saistīts ar Sabiedrības pakalpojumiem un šīs Tīmekļa vietnes pilnu saturu.Saziņa

Kontaktinformāciju var atrast Mūsu tīmekļa vietnē vai izmantojot Uzņēmuma norādīto tālruņa vai mobilā tālruņa numuru.JAUNUMI UN ATJAUNINĀTIE E-PASTI

Pēc noklusējuma reģistrējoties vietnē, jūs piekrītat saņemt jaunumus un atjauninājumus. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu, noklikšķinot uz "Atteikties no abonēšanas" lietotāja konta iestatījumos.Citi

Šajos noteikumos ir ietverts viss Līgums starp Jums un Sabiedrību attiecībā uz Pakalpojumu izmantošanu. Šī Līguma sadaļu virsraksti un nosaukumi ir tikai ērtības labad un neietekmē neviena šī Līguma noteikuma interpretāciju. Jebkurš noteikums, ko kompetenta tiesa atzinusi par spēkā neesošu, neietekmē pārējo šā Līguma noteikumu spēkā esamību un izpildāmību. Vietne nav paredzēta bērniem līdz 13 gadu vecumam.