overlay cross icon

Vilkår for brug

Sidst opdateret: 5. december 2023
Læs venligst disse vilkår omhyggeligt; hvis du tilgår, registrerer dig eller bruger platformen, accepterer du at være bundet af disse vilkår. Du anerkender, at disse vilkår er bindende, og du bekræfter og giver dit samtykke til disse vilkår ved enten at: klikke på en knap eller markere et afkrydsningsfelt for accept af disse vilkår; eller registrere dig til, bruge eller få adgang til platformen, alt efter hvad der er først ("ikrafttrædelsesdatoen"). Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du at være bundet af disse vilkår for brug, og du accepterer vores brug, indsamling og videregivelse af personligt identificerbare oplysninger i overensstemmelse med vores fortrolighedserklæring. Din aftale med os om overholdelse af disse vilkår for brug træder i kraft umiddelbart efter påbegyndelsen af din brug af denne hjemmeside. Ved at fortsætte med at bruge dette websted accepterer du hermed, at alle vilkår i denne aftale består som et tilbud, din brug betragtes som accept og tilstrækkelig overvejelse, og du er hermed beregnet til at være juridisk bundet til disse vilkår. Alle ændringer i denne aftale træder i kraft med det samme. Gennemgå venligst disse vilkår, hver gang du besøger eller tilgår hjemmesiden for at sikre, at du er opmærksom på eventuelle ændringer. Hvis du ikke ønsker at være bundet af disse vilkår for brug, bedes du forlade hjemmesiden nu.


Følgende terminologi gælder for disse Servicevilkår, Privatlivspolitik og enhver eller alle Aftaler: "Udgiver", "Kunde", "Du" og "Din" henviser til dig, Kunden, dennes agenter, konsulenter, medarbejdere, ledere og direktører, der tilgår denne Hjemmeside og accepterer Virksomhedens Servicevilkår. "Interacty", "Company", "Ourselves", "Website", "Our", "We" og "Us" henviser til Interacty, dets agenter, konsulenter, medarbejdere, ledere og direktører. "Part" eller "Parter" henviser til både kunden og os selv, eller enten kunden eller os selv. Enhver brug af ovenstående terminologi eller andre ord i ental, flertal, store bogstaver og/eller han/hun eller de, betragtes som udskiftelige og henviser derfor til det samme.


Med forbehold for og i betragtning af de gensidige løfter, betingelser og aftaler indeholdt heri, hvis modtagelse og tilstrækkelighed hermed anerkendes, er parterne enige om følgende:AFTALENS OMFANG

Interacty er udvikler og ejer af en onlineplatform, der gør det muligt at producere interaktivt indhold, som kan placeres på udgiverens lager via Interactys interaktive enheder ("Interacty-platformen"). Interacty kan inkludere annoncer i de interaktive enheder med det formål at tjene penge på lagerbeholdningen. Udgiveren accepterer og anerkender, at hyppigheden, placeringen og timingen af annoncerne er underlagt Interactys eget skøn.Virksomheden er et mødested

Virksomheden fungerer som et sted, hvor brugere, der overholder virksomhedens politikker, kan poste quizzer, afstemninger og giveaways samt finde quizzer, afstemninger og giveaways, der skal postes. Virksomheden er ikke direkte involveret i transaktionen mellem værten, quizdeltagerne og deltageren, medmindre det specifikt er angivet, at quizzen, afstemningen eller giveawayen er hostet af virksomheden. Som følge heraf har virksomheden ingen kontrol over kvaliteten, sikkerheden, moralen eller lovligheden af noget aspekt af de quizzer, afstemninger og gaver, der er anført, sandheden eller nøjagtigheden af listerne, værternes evne til at levere varer eller deltagernes evne til at kvalificere sig til varer. Virksomheden kan ikke garantere en brugers sande identitet, alder og nationalitet. Du accepterer, at virksomheden er et mødested og som sådan ikke er ansvarlig for noget indhold, for eksempel data, tekst, information, brugernavne, grafik, billeder, fotografier, profiler, lyd, video, genstande og links, der er lagt ud af dig, andre brugere eller eksterne parter via virksomhedens websted. Du bruger virksomhedens produkter og/eller service på egen risiko.Licenser

Vi giver dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensomspændende ret til at få adgang til og bruge hjemmesidens indhold, udelukkende med understøttede browsere via internettet til dine egne interne formål, underlagt servicevilkårene. Du må ikke tillade, at hjemmesiden bruges af eller til fordel for uautoriserede tredjeparter. Intet i servicevilkårene skal fortolkes således, at det giver dig ret til at overføre eller tildele rettigheder til at få adgang til eller bruge webstedet. Du må ikke bruge hjemmesiden eller dens indhold i nogen jurisdiktion, hvor dens indhold eller brug er begrænset eller forbudt ved lov. Du må ikke bruge webstedet til andre formål end at lære om virksomheden, bestille og bruge dens produkter og tjenester eller vedligeholde din kundekonto. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig, er forbeholdt virksomheden og/eller dens licensgivere. Du giver hermed virksomheden en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, royaltyfri, verdensomspændende licens til at bruge dit logo på vores websted, blogindlæg og i andet markedsføringsmateriale. Al kommunikation eller materiale, som du overfører til dette websted eller til os, uanset om det er via elektronisk post, post eller andre midler, uanset årsag, vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-proprietært. Mens du beholder alle rettigheder til sådan kommunikation eller materiale, giver du os og vores agenter og tilknyttede virksomheder en ikke-eksklusiv, evig og verdensomspændende ret til at kopiere, distribuere, vise, udføre, offentliggøre, oversætte, tilpasse, ændre og på anden måde bruge sådant materiale til ethvert formål uanset form eller medium (nu kendt eller ikke kendt i øjeblikket), hvor det bruges. Indsend venligst ikke fortrolige eller ejendomsretligt beskyttede oplysninger til os, medmindre vi gensidigt har aftalt andet skriftligt.Privatlivets fred

Vi opfordrer dig til at læse vores privatlivspolitik og bruge den til at træffe informerede beslutninger. Vores fortrolighedspolitik fortæller dig, hvordan vi indsamler og bruger oplysninger om dig og din computer eller mobilenhed, og hvordan du kan bruge tjenesterne til at dele sådanne oplysninger med andre. Hvis du ikke er enig i vores fortrolighedspolitik, skal du stoppe med at bruge vores tjenester.Virksomhedens ejendomsrettigheder

Hjemmesiden består af og indeholder ejendomsrettigheder, der ejes af virksomheden og dens licensgivere. Medmindre vi giver dig udtrykkelig skriftlig tilladelse til det modsatte, må du ikke kopiere eller skabe afledte værker af webstedet af nogen grund, herunder bruge framing-teknologier til at vedlægge ejendomsretlige oplysninger. Du accepterer også, at du ikke må foretage reverse engineering eller få adgang til vores hjemmeside for at opbygge et konkurrerende produkt eller en tjeneste, opbygge et produkt ved hjælp af lignende funktioner, funktioner eller grafik eller kopiere nogen funktioner, funktioner eller grafik. Enhver uautoriseret brug af virksomhedens intellektuelle ejendom på en tredjeparts hjemmeside eller til kommercielle formål er udtrykkeligt forbudt.Generelle erklæringer og garantier

Hver part erklærer og garanterer over for den anden part, at: (i) Den er en juridisk enhed og gyldigt eksisterende i henhold til lovgivningen i den stat og/eller det land, hvor den er registreret, alt efter hvad der er relevant; og (ii) Den har magt og myndighed til at udføre og levere denne aftale og til at opfylde sine forpligtelser i henhold hertil. Du erklærer og garanterer, at du ikke vil indsende til eller offentliggøre gennem fora eller på anden måde gøre noget indhold tilgængeligt på dette websted eller handle på en måde, som:


 • søger at udnytte eller skade børn ved at udsætte dem for upassende indhold, bede om personligt identificerbare oplysninger eller på anden måde i strid med nogen lov, herunder Children's Online Privacy Protection Act;
 • krænker nogen intellektuel ejendomsret eller anden rettighed for nogen enhed eller person, herunder krænker nogens ophavsret, varemærker, patenter eller deres ret til offentlig omtale; udgør nogen form for lotteri eller hasardspil;
 • injurierer, krænker privatlivets fred, forfølger, er uanstændig, pornografisk, racistisk, fornærmende, chikanerende, truende eller stødende;
 • udgør uautoriseret eller uopfordret reklame, junk eller bulk e-mail (også kendt som "spamming"), kædebreve, enhver anden form for uautoriseret opfordring;
 • overtræder nogen lov eller kan anses for at overtræde nogen lov (herunder, men ikke begrænset til, Telephone Consumer Protection Act og love, der regulerer gaver);
 • opfordrer til eller fremmer ulovlig aktivitet;
 • efterligner eller giver et forkert billede af din forbindelse til en anden enhed eller person eller på anden måde manipulerer overskrifter eller identifikatorer for at skjule oprindelsen af indholdet;
 • omfatter programmer, der indeholder virus, orme og/eller 'trojanske heste' eller enhver anden computerkode, filer eller programmer, der er designet til at afbryde, overbelaste, kollapse, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware eller telekommunikation;
 • forstyrrer den normale dialog, får en skærm til at rulle hurtigere, end andre brugere kan skrive, eller på anden måde opfører sig på en måde, der påvirker andre menneskers mulighed for at deltage i realtidsaktiviteter via hjemmesiden;
 • er en "pyramide" eller et lignende system;
 • ikke overholder nogen politik eller regler, der fra tid til anden er fastlagt vedrørende brug af denne hjemmeside eller ethvert netværk, der er forbundet til denne hjemmeside;
 • indeholder links til andre websteder, der indeholder den type indhold, som falder ind under beskrivelserne ovenfor.

Du accepterer, at vi til enhver tid og efter eget skøn kan opsige dit medlemskab, din konto eller anden tilknytning til vores websted uden forudgående varsel til dig for at overtræde nogen af ovenstående bestemmelser. Du accepterer, at hvis en tredjepart hævder, at materiale, du har bidraget med til webstedet, er ulovligt, vil du bære byrden med at bevise, at det er lovligt. Du forstår og accepterer, at alt materiale, der offentliggøres (bortset fra af virksomheden) eller overføres privat på eller via dette websted, udelukkende er afsenderens ansvar, ikke virksomhedens, og at du er ansvarlig for alt materiale, du uploader, sender eller på anden måde overfører til eller via vores tjenester. Derudover anerkender du, at vi vil samarbejde fuldt ud med undersøgelser af overtrædelser af systemer eller netværkssikkerhed på andre websteder, herunder samarbejde med retshåndhævende myndigheder i efterforskning af mistanke om kriminelle overtrædelser.Links

Hjemmesiden kan linke til en anden hjemmeside, der kontrolleres af en tredjepart. Disse links er kun til rådighed for nemheds skyld. Virksomheden støtter, overvåger, kontrollerer eller verificerer ikke indholdet på nogen tredjeparts hjemmeside og er ikke ansvarlig for noget, der tilgås via et link.Logoer og firmanavne i skabeloner

Skabelonerne er lavet for at gøre det lettere for brugerne og simulere projekter for virksomheder, der måske eksisterer. Det er dog ikke meningen, at skabelonerne skal bruge rigtige logoer, og alle navne er fiktive. Alle match og eventuelle ligheder med firmanavne og logoer i skabelonerne er tilfældige og bruges kun som eksempler. Hvis man finder matches, der ikke er ønskværdige, kan problemet løses individuelt. For at gøre dette kan en interesseret part skrive en e-mail til support@interacty.me.Begrænsning af ansvar

Under ingen omstændigheder skal virksomheden være ansvarlig over for dig eller nogen anden part for indirekte, tilfældige, særlige eller følgeskader eller skader for tabt fortjeneste eller tab af forretning, uanset årsag og under enhver ansvarsteori, uanset om det er baseret på kontrakt, erstatning eller anden ansvarsteori, uanset om virksomheden blev underrettet om muligheden for sådan skade, og uanset om det væsentlige formål med ethvert begrænset middel er mislykket. Under ingen omstændigheder må virksomhedens ansvar som følge af eller i forbindelse med denne aftale overstige de beløb, som virksomheden har tjent i henhold til denne aftale i de umiddelbare seks måneder (6 måneder) fra de tjenester, leverancer eller arbejdsprodukter, der giver anledning til et sådant ansvar. Ansvarsfraskrivelserne og garantibegrænsningerne heri gælder i det maksimale omfang, som loven tillader. Fraskrivelse af garanti: Hver part fraskriver sig alle andre garantier, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed, ejendomsret, uafbrudt service eller egnethed til et bestemt formål. Du anerkender, at virksomheden specifikt fraskriver sig alle garantier i forbindelse med hjemmesidens tjenester. Tjenesterne leveres som "as is" og "as availble" basis. Intet på hjemmesiden udgør en garanti for virksomhedens produkter eller tjenester.Skadesløsholdelse

Du accepterer at holde virksomheden skadesløs for eventuelle skader, gebyrer og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer) i forbindelse med et krav fra tredjepart, hvor et sådant krav opstår som følge af din brug af virksomhedens produkt og tjenester, herunder din brug af et link på en hjemmeside eller din indsendelse af oplysninger via hjemmesiden.Gældende lov

Alle tvister er underlagt lovgivningen i Den Europæiske Union uden hensyntagen til eventuelle lovkonflikter.Påstande om krænkelse

Hvis du mener, at noget indhold på denne hjemmeside krænker dine ophavsrettigheder, vil vi gerne høre fra dig. Send venligst følgende oplysninger skriftligt til vores juridiske afdeling på nedenstående adresse:


 • Dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse;
 • en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, som du hævder er blevet krænket;
 • den nøjagtige URL eller en beskrivelse af hvert sted, hvor det påståede krænkende materiale er placeret;
 • en erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at den omstridte brug ikke er godkendt af dig, din agent eller loven;
 • Din elektroniske eller fysiske underskrift eller den elektroniske eller fysiske underskrift fra den person, der er bemyndiget til at handle på dine vegne, og en erklæring fra dig om, at oplysningerne i din meddelelse er korrekte, at du er indehaver af ophavsretten eller bemyndiget til at handle på vegne af indehaveren af ophavsretten.


Juridisk afdeling

Adresse: LV-1011 Riga, Latvia Terbatas iela 14-2, 308

E-mail: info@interacty.meVirksomheden søger at bevare alle undtagelser fra ansvar, der måtte være tilgængelige i henhold til loven om ophavsret, men angiver ikke nødvendigvis, at den er en tjenesteudbyder.Løbetid og opsigelse

 • Aftalens løbetid
  Denne aftale begynder på den dato, hvor du første gang bruger dette websted, og den fortsætter, indtil alle abonnementer herunder er udløbet eller er blevet opsagt.
 • Løbetid for købte abonnementer
  Løbetiden for hvert abonnement er månedlig eller årlig. Medmindre andet er angivet skriftligt, fornyes abonnementer automatisk for yderligere månedlige eller årlige perioder, medmindre en af parterne giver den anden meddelelse om ikke-fornyelse mindst 1 dag før udløbet af den relevante abonnementsperiode. Priserne i enhver automatisk fornyelsesperiode vil være de samme som i den umiddelbart forudgående periode, medmindre vi har givet dig skriftlig meddelelse om en prisstigning mindst 30 dage før udløbet af den forudgående periode, i hvilket tilfælde prisstigningen vil træde i kraft ved fornyelse og derefter.
 • Afslutning
  En part kan opsige denne aftale uden grund med 30 dages skriftligt varsel til den anden part eller opsige den øjeblikkeligt med varsel til den anden part, hvis opsigelsen skyldes overtrædelse af vilkårene i denne aftale.


Refusion eller betaling ved opsigelse

Hvis denne aftale opsiges af dig, vil vi ikke opkræve det næste betalingsgebyr efter den effektive dato for opsigelsen. Der tilbydes ingen refusion, hvis en tjeneste anses for at være påbegyndt og i alle henseender er undervejs. Opsigelse vil under ingen omstændigheder fritage dig for din forpligtelse til at betale gebyrer, der skal betales til os for perioden før opsigelsesdatoen.Meddelelse om ophavsret

Der findes ophavsret og andre relevante intellektuelle ejendomsrettigheder til al tekst, der vedrører virksomhedens tjenester og det fulde indhold på denne hjemmeside.Kommunikation

Kontaktoplysninger kan findes på vores hjemmeside eller via virksomhedens oplyste telefon- eller mobiltelefonnumre.NYHEDS- OG OPDATERINGSMAILS

Ved at registrere dig på siden accepterer du at modtage nyhedsbreve og opdateringer. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på "Afmeld" i brugerkontoindstillingerne.Andet

Disse vilkår indeholder hele aftalen mellem dig og virksomheden med hensyn til din brug af tjenesterne. Titler og overskrifter på afsnit i denne aftale er kun for nemheds skyld og skal ikke påvirke fortolkningen af nogen bestemmelse i denne aftale. Ethvert vilkår, der anses for ugyldigt af en kompetent domstol, påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de andre vilkår heri. Webstedet er ikke beregnet til børn under 13 år.