overlay cross icon

Kullanım Koşulları

Son güncelleme 5 Aralık 2023
Lütfen bu Şartları dikkatlice okuyun; Platforma erişir, kaydolur veya kullanırsanız bu Şartlara tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Bu Şartların bağlayıcı olduğunu kabul eder ve bu Şartları kabul ettiğinizi şu şekilde onaylar ve belirtirsiniz: bu Şartları kabul etmek için bir düğmeye tıklayarak veya bir onay kutusunu işaretleyerek; veya Platforma kaydolarak, kullanarak veya erişerek, hangisi daha önceyse ("Yürürlük Tarihi"). Bu web sitesini kullanarak, bu kullanım koşullarına tabi olmayı ve kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri gizlilik bildirimimize uygun olarak kullanmamızı, toplamamızı ve ifşa etmemizi kabul edersiniz. Bu kullanım koşullarına uyma konusunda bizimle yaptığınız anlaşma, bu web sitesini kullanmaya başlamanızla birlikte derhal yürürlüğe girer. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek, bu sözleşmenin tüm şartlarının bir tekliften ibaret olduğunu, kullanımınızın kabul ve yeterli değerlendirme olarak kabul edildiğini ve işbu vesileyle bu şartlara yasal olarak bağlı olmayı amaçladığınızı kabul edersiniz. Bu sözleşmede yapılan tüm değişiklikler derhal yürürlüğe girer. Herhangi bir değişiklikten haberdar olduğunuzdan emin olmak için lütfen web sitesini her ziyaret ettiğinizde veya web sitesine her eriştiğinizde bu koşulları gözden geçirin. Bu kullanım koşullarına tabi olmak istemiyorsanız, lütfen web sitesinden hemen çıkın.


Aşağıdaki terminoloji bu Hizmet Koşulları, Gizlilik Politikası ve herhangi bir veya tüm Sözleşmeler için geçerlidir: "Yayıncı", "Müşteri", "Siz" ve "Sizin", bu Web Sitesine erişen ve Şirketin Hizmet Koşullarını kabul eden Siz, Müşteri, temsilcileri, danışmanları, çalışanları, memurları ve yöneticileri anlamına gelir. "Interacty", "Şirket", "Kendimiz", "Web Sitesi", "Bizim", "Biz" ve "Biz", Interacty'nin acentelerini, danışmanlarını, çalışanlarını, memurlarını ve yöneticilerini ifade eder. "Taraf" veya "Taraflar", hem Müşteriyi hem de Kendimizi veya Müşteriyi ya da Kendimizi ifade eder. Yukarıdaki terminolojinin veya diğer kelimelerin tekil, çoğul, büyük harfle ve/veya o veya onlar şeklinde kullanımı birbirinin yerine kullanılabilir ve dolayısıyla aynı şeyi ifade ediyor olarak kabul edilir.


İşbu belgede yer alan, makbuzu ve yeterliliği işbu belge ile kabul edilen karşılıklı vaatler, koşullar ve anlaşmalara tabi olarak ve bunlar göz önünde bulundurularak, taraflar aşağıdaki şekilde mutabık kalmışlardır:ANLAŞMA KAPSAMI

Interacty, Interacty'nin İnteraktif Birimleri ("Interacty Platformu") aracılığıyla Yayıncı Envanterine yerleştirilecek interaktif içeriğin üretilmesini ve üretilmesini sağlayan çevrimiçi bir platformun geliştiricisi ve sahibidir. Interacty, Envanterden para kazanmak amacıyla İnteraktif Birimlere Reklamlar dahil edebilir. Yayıncı, Reklamların sıklığı, yerleşimi ve zamanlamasının tamamen Interacty'nin takdirine tabi olduğunu kabul ve beyan eder.Şirket Bir Mekandır

Şirket, Şirket politikalarına uyan kullanıcıların testler, anketler ve eşantiyonlar yayınlamasına ve yayınlanacak testler, anketler ve eşantiyonlar bulmasına olanak tanıyan bir mekan olarak hareket eder. Şirket, test, anket veya eşantiyonun Şirket tarafından düzenlendiği özellikle belirtilmedikçe, ev sahibi, test katılımcıları ve yarışmacı arasındaki işlemlere doğrudan dahil değildir. Sonuç olarak Şirket, listelenen testlerin, anketlerin ve eşantiyonların herhangi bir yönünün kalitesi, güvenliği, ahlakı veya yasallığı, listelerin gerçekliği veya doğruluğu, ev sahiplerinin öğeleri sağlama yeteneği veya yarışmacıların öğeleri almaya hak kazanma yeteneği üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir. Şirket, bir kullanıcının gerçek kimliğini, yaşını ve uyruğunu garanti edemez. Şirketin bir mekan olduğunu ve bu nedenle Siz, diğer kullanıcılar veya dış taraflarca Şirketin Web Sitesi aracılığıyla yayınlanan veriler, metinler, bilgiler, kullanıcı adları, grafikler, görüntüler, fotoğraflar, profiller, ses, video, öğeler ve bağlantılar gibi herhangi bir içerikten sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul edersiniz. Şirketin ürünlerini ve / veya hizmetini riski size ait olmak üzere kullanırsınız.Lisanslar

İşbu belge ile Size, Hizmet Koşullarına tabi olarak, kendi dahili amaçlarınız için internet üzerinden yalnızca desteklenen tarayıcılarla Web Sitesi içeriğine erişmek ve kullanmak için münhasır olmayan, devredilemez, dünya çapında bir hak veriyoruz. Web Sitesinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından veya onların yararına kullanılmasına izin veremezsiniz. Hizmet Koşullarındaki hiçbir hüküm, Size Web Sitesine erişim veya kullanım haklarını devretme veya temlik etme hakkı verdiği şeklinde yorumlanamaz. Web Sitesini veya içeriğini, içeriğinin veya kullanımının yasalarca kısıtlandığı veya yasaklandığı herhangi bir yargı alanında kullanamazsınız. Web Sitesini Şirket hakkında bilgi edinmek, ürünlerini ve hizmetlerini sipariş etmek ve kullanmak veya müşteri hesabınızı korumak dışında herhangi bir amaçla kullanamazsınız. Size açıkça verilmeyen tüm haklar Şirket ve/veya lisans verenleri tarafından saklı tutulur. Şirkete, logonuzu Web Sitemizde, blog yazılarında ve diğer pazarlama materyallerinde kullanmak için sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez, telifsiz, dünya çapında bir lisans verirsiniz. Bu siteye veya bize elektronik posta, posta veya başka yollarla herhangi bir nedenle ilettiğiniz her türlü iletişim veya materyal, gizli olmayan ve tescilli olmayan olarak kabul edilecektir. Bu tür iletişim veya materyallerdeki tüm hakları saklı tutmakla birlikte, Bize ve temsilcilerimize ve bağlı kuruluşlarımıza, bu tür materyalleri, kullanıldığı biçim veya ortamdan (şu anda bilinen veya bilinmeyen) bağımsız olarak herhangi bir amaç için kopyalama, dağıtma, görüntüleme, gerçekleştirme, yayınlama, tercüme etme, uyarlama, değiştirme ve başka bir şekilde kullanma konusunda münhasır olmayan, kalıcı ve dünya çapında bir hak verirsiniz. Karşılıklı olarak yazılı olarak aksini kabul etmediğimiz sürece lütfen gizli veya tescilli bilgileri Bize göndermeyin.Gizlilik

Gizlilik Politikamızı okumanızı ve bilinçli kararlar vermek için kullanmanızı öneririz. Gizlilik Politikamız, Siz ve bilgisayarınız veya mobil cihazınız hakkındaki bilgileri nasıl topladığımızı ve kullandığımızı ve bu bilgileri başkalarıyla paylaşmak için Hizmetleri nasıl kullanabileceğinizi anlatır. Gizlilik Politikamızı kabul etmiyorsanız, hizmetlerimizi kullanmayı bırakmalısınız.Şirketin Mülkiyet Hakları

Web Sitesi, Şirket ve lisans verenlerine ait mülkiyet haklarından oluşur ve bunları içerir. Size aksi yönde açık yazılı izin vermediğimiz sürece, tescilli bilgileri içine almak için çerçeveleme teknolojilerini kullanmak da dahil olmak üzere, herhangi bir nedenle Web Sitesini kopyalayamaz veya türev çalışmalar oluşturamazsınız. Ayrıca, rekabetçi bir ürün veya hizmet oluşturmak, benzer özellikler, işlevler veya grafikler kullanarak bir ürün oluşturmak veya herhangi bir özelliği, işlevi veya grafiği kopyalamak için Web Sitemize tersine mühendislik yapmamayı veya erişmemeyi kabul edersiniz. Şirketin fikri mülkiyetinin bir üçüncü taraf Web sitesinde veya ticari amaçlarla izinsiz kullanımı açıkça yasaktır.Genel Beyanlar ve Garantiler

Taraflardan her biri diğer tarafa aşağıdakileri beyan ve garanti eder: (i) Tüzel kişiliğe sahip olduğunu ve geçerli olduğu şekilde kendi devletinin ve/veya kurulduğu ülkenin yasalarına göre geçerli bir şekilde var olduğunu; ve (ii) Bu Sözleşmeyi yürütme ve teslim etme ve buradaki yükümlülüklerini yerine getirme gücüne ve yetkisine sahip olduğunu. Bu Web Sitesine herhangi bir içerik göndermeyeceğinizi veya forumlar aracılığıyla yayınlamayacağınızı veya bu Web Sitesinde başka bir şekilde kullanılabilir hale getirmeyeceğinizi veya aşağıdaki şekilde hareket etmeyeceğinizi beyan ve garanti edersiniz:


 • Çocukları uygunsuz içeriğe maruz bırakarak, kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler isteyerek veya Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası da dahil olmak üzere herhangi bir yasayı ihlal ederek çocukları istismar etmeyi veya onlara zarar vermeyi amaçlamaktadır;
 • herhangi birinin telif haklarını, ticari markalarını, patentlerini veya tanıtım haklarını ihlal etmek de dahil olmak üzere herhangi bir kuruluşun veya kişinin fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal eder; herhangi bir piyango veya kumar türü oluşturur;
 • iftira, hakaret, mahremiyet ihlali, takip, müstehcen, pornografik, ırkçı, küfürlü, taciz edici, tehdit edici veya saldırgan;
 • izinsiz veya istenmeyen reklam, önemsiz veya toplu e-posta ("spamming" olarak da bilinir), zincir mektuplar, izinsiz taleplerin diğer herhangi bir biçimini oluşturur;
 • herhangi bir yasayı ihlal eder veya herhangi bir yasayı ihlal ettiği düşünülebilir (Telefon Tüketicisini Koruma Yasası ve eşantiyonları düzenleyen yasalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere);
 • yasa dışı faaliyetleri savunur veya teşvik eder;
 • Başka herhangi bir kuruluş veya kişiyle bağlantınızı taklit eder veya yanlış tanıtır veya içeriğin kaynağını gizlemek için başlıkları veya tanımlayıcıları başka şekilde manipüle eder;
 • virüsler, solucanlar ve/veya 'Truva atları' veya herhangi bir bilgisayar yazılımının veya donanımının veya telekomünikasyonun işlevselliğini kesmek, aşırı yüklemek, çökertmek, yok etmek veya sınırlamak için tasarlanmış diğer bilgisayar kodlarını, dosyalarını veya programlarını içeren programları içerir;
 • normal diyalog akışını bozan, ekranın diğer kullanıcıların yazabildiğinden daha hızlı kaymasına neden olan veya diğer kişilerin Web Sitesi aracılığıyla gerçek zamanlı etkinliklere katılma becerisini etkileyecek şekilde hareket eden;
 • 'piramit' ya da benzer bir şema anlamına gelmektedir;
 • Bu Web Sitesinin veya bu Web Sitesine bağlı herhangi bir ağın kullanımıyla ilgili olarak zaman zaman oluşturulan herhangi bir politika veya düzenlemeye uymamak;
 • yukarıda belirtilen açıklamalara uyan türde içerik barındıran diğer sitelere bağlantılar içerir.

Yukarıdaki hükümlerden herhangi birini ihlal etmeniz halinde, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, size önceden bildirimde bulunmaksızın üyeliğinizi, hesabınızı veya sitemizle olan diğer ilişkinizi sona erdirebileceğimizi kabul edersiniz. Üçüncü bir tarafın Web Sitesine katkıda bulunduğunuz materyalin yasa dışı olduğunu iddia etmesi halinde, bunun yasal olduğunu kanıtlama yükümlülüğünün Size ait olacağını kabul edersiniz. Bu Web Sitesinde veya bu Web Sitesi aracılığıyla kamuya açık olarak yayınlanan (Şirket dışında) veya özel olarak iletilen tüm materyallerin Şirketin değil, yalnızca gönderenin sorumluluğunda olduğunu ve hizmetlerimize veya hizmetlerimiz aracılığıyla yüklediğiniz, yayınladığınız veya başka bir şekilde ilettiğiniz tüm materyallerden Sizin sorumlu olduğunuzu anlar ve kabul edersiniz. Ayrıca, şüpheli suç ihlallerinin soruşturulmasında kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmak da dahil olmak üzere, diğer sitelerdeki sistem veya ağ güvenliği ihlallerinin soruşturulmasında tam olarak işbirliği yapacağımızı kabul edersiniz.Bağlantılar

Web Sitesi, üçüncü bir tarafın kontrolü altındaki başka bir Web Sitesine bağlantı verebilir. Bu bağlantılar yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir. Şirket, herhangi bir üçüncü taraf Web Sitesinin içeriğini onaylamaz, izlemez, kontrol etmez veya doğrulamaz ve bir bağlantı yoluyla erişilen hiçbir şeyden sorumlu değildir.Şablonlarda logolar ve şirket adları

Şablonlar kullanıcılara kolaylık sağlamak için oluşturulmuştur ve var olabilecek şirketler için projeleri simüle eder. Ancak, şablonlar kasıtlı olarak gerçek logolar kullanmaz ve tüm isimler hayal ürünüdür. Şablonlardaki şirket isimleri ve logoları ile tüm eşleşmeler ve benzerlikler rastgeledir ve sadece örnek olarak kullanılır. İstenmeyen eşleşmelerin bulunması durumunda, sorun bireysel olarak çözülebilir. Bunu yapmak için, ilgili taraf support@interacty.me adresine bir e-posta yazabilir.Sorumluluğun Sınırlandırılması

Şirket hiçbir durumda size veya başka bir tarafa karşı dolaylı, arızi, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan veya kar kaybı veya iş kaybından kaynaklanan zararlardan, ne şekilde olursa olsun ve herhangi bir sorumluluk teorisi altında, sözleşme, haksız fiil veya başka bir sorumluluk teorisine dayalı olarak, şirketin bu tür bir zarar olasılığı konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmediğine bakılmaksızın ve herhangi bir sınırlı çözüm yolunun temel amacının başarısız olmasına bakılmaksızın sorumlu olmayacaktır. Hiçbir durumda şirketin bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle bağlantılı yükümlülüğü, şirketin bu sözleşme kapsamında söz konusu yükümlülüğe yol açan hizmetlerden, çıktılardan veya iş ürününden ilk altı ay (6 ay) içinde kazandığı tutarları aşmayacaktır. Buradaki feragatnameler ve garanti sınırlamaları yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerlidir. Garanti reddi: taraflardan her biri, satılabilirlik, mülkiyet, kesintisiz hizmet veya belirli bir amaca uygunluk garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm garantileri reddeder. Şirketin web sitesi hizmetleriyle ilgili tüm garantileri özellikle reddettiğini kabul edersiniz. Hizmetler "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadır. Web sitesindeki hiçbir şey şirketin ürünleri veya hizmetleri için bir garanti teşkil etmez.Tazminat

Bir web sitesindeki bağlantıyı kullanmanız veya Web Sitesi aracılığıyla bilgi göndermeniz de dahil olmak üzere, Şirketin ürün ve hizmetlerini kullanımınızdan kaynaklanan bir üçüncü taraf talebiyle ilgili her türlü zarar, ücret ve masrafı (makul avukatlık ücretleri dahil) tazmin etmeyi ve Şirkete zarar vermemeyi kabul edersiniz.Geçerli Kanun

Tüm anlaşmazlıklar, herhangi bir kanunlar ihtilafı ilkesine bakılmaksızın Avrupa Birliği kanunlarına tabidir.İhlal İddiaları

Bu Sitede görünen herhangi bir içeriğin telif hakkı haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, Sizden haber almak istiyoruz. Lütfen aşağıdaki bilgileri yazılı olarak aşağıda listelenen adresteki Hukuk Departmanımıza iletin:


 • Adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz;
 • İhlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkıyla korunan çalışmanın bir açıklaması;
 • İhlal ettiği iddia edilen materyalin bulunduğu her bir yerin tam URL'si veya açıklaması;
 • İhtilaflı kullanımın Siz, temsilciniz veya yasalar tarafından yetkilendirilmediğine dair iyi niyetli bir inancınız olduğuna dair Sizin tarafınızdan yapılan bir beyan;
 • Elektronik veya fiziksel imzanız veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişinin elektronik veya fiziksel imzası ve bildiriminizdeki bilgilerin doğru olduğuna, telif hakkı sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair tarafınızdan yalan beyanda bulunma cezası altında yapılan bir beyan.


Hukuk Departmanı

Adres: LV-1011 Riga, Latvia Terbatas iela 14-2, 308

E-posta: info@interacty.meŞirket, telif hakkı yasası kapsamında mevcut olabilecek her türlü sorumluluk muafiyetini korumaya çalışır, ancak bir hizmet sağlayıcı olduğunu şart koşmaz.Süre ve Fesih

 • Sözleşme Süresi
  Bu Sözleşme, bu Web Sitesini ilk kullandığınız tarihte başlar ve buradaki tüm aboneliklerin süresi dolana veya feshedilene kadar devam eder.
 • Satın Alınan Aboneliklerin Süresi
  Her aboneliğin süresi aylık veya yıllıktır. Aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, taraflardan biri diğerine ilgili abonelik döneminin bitiminden en az 1 gün önce yenilememe bildiriminde bulunmadıkça, abonelikler ek aylık veya yıllık dönemler için otomatik olarak yenilenecektir. Herhangi bir otomatik yenileme dönemindeki fiyatlandırma, önceki dönemin bitiminden en az 30 gün önce Size bir fiyat artışı hakkında yazılı bildirimde bulunmadığımız sürece, hemen önceki dönemdeki fiyatlandırma ile aynı olacaktır; bu durumda fiyat artışı yenileme ve sonrasında geçerli olacaktır.
 • Fesih
  Taraflardan biri, diğer tarafa 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak işbu Sözleşmeyi sebepsiz yere feshedebilir veya fesih işbu Sözleşmenin şartlarının ihlalinden kaynaklanıyorsa, diğer tarafa bildirimde bulunarak derhal feshedebilir.


Fesih Üzerine İade veya Ödeme

Bu Sözleşme Sizin tarafınızdan feshedilirse, fesih tarihinden sonra bir sonraki ödeme ücretini almayacağız. Bir Hizmetin başlamış sayıldığı ve tüm niyet ve amaçlar için devam ettiği durumlarda geri ödeme yapılmayacaktır. Fesih, hiçbir durumda, fesih tarihinden önceki dönem için Bize ödenmesi gereken ücretleri ödeme yükümlülüğünüzü ortadan kaldırmayacaktır.Telif Hakkı Bildirimi

Şirketin hizmetleri ve bu Web Sitesinin tüm içeriği ile ilgili tüm metinlerde telif hakkı ve diğer ilgili fikri mülkiyet hakları mevcuttur.İletişim

İletişim bilgileri Web Sitemizde veya Şirketin belirtilen telefon veya cep telefonu numaraları aracılığıyla bulunabilir.HABERLER VE GÜNCELLEME E-POSTALARI

Varsayılan olarak siteye kayıt olarak haber bültenleri ve güncellemeleri almayı kabul edersiniz. Kullanıcı hesabı ayarlarında "Aboneliği İptal Et" seçeneğine tıklayarak sözleşmenizi iptal edebilirsiniz.Diğer

Bu koşullar, Hizmetleri kullanımınızla ilgili olarak Siz ve Şirket arasındaki Sözleşmenin tamamını içerir. Bu Sözleşmenin bölümlerinin başlıkları ve başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yapısını etkilemez. Yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz sayılan herhangi bir şart, buradaki diğer şartların geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. Site 13 yaşından küçük çocuklar için tasarlanmamıştır.