overlay cross icon

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 5 december 2023
Dit Privacybeleid is van toepassing op Interacty.me en alle aan haar gelieerde websites, applicaties en andere digitale diensten in verband waarmee dit Privacybeleid is gekoppeld of geplaatst (gezamenlijk, "Diensten"). Dit privacybeleid is niet van toepassing op informatie die offline wordt verzameld of door websites of diensten van derden waartoe u via de Diensten toegang hebt. Dit Privacybeleid legt uit hoe SIA Holge ("Interacty") gegevens en informatie verzamelt en gebruikt die een individuele persoon kunnen identificeren of rechtstreeks in verband kunnen worden gebracht met een individuele persoon ("Persoonlijke Informatie"). Interacty respecteert uw recht op privacy. Uw vermogen om weloverwogen keuzes te maken over het gebruik van uw informatie is belangrijk voor ons. Dit privacybeleid legt het beleid van Interacty uit met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen van alle informatie die wij ontvangen, inclusief uw Persoonsgegevens (indien van toepassing). Interacty biedt een platform waar uitgevers van inhoud ("Content creators") interactieve inhoudseenheden kunnen creëren, insluiten en delen, inclusief maar niet beperkt tot: online quizzen, fotogalerijen, geheugenspelletjes of andere functies ("Platform"), die kunnen worden gedistribueerd en aangeboden op de website, applicatie, mobiele app of dienst van de uitgever van de inhoud ("Content Creator Site") en waar de eindgebruikers van de Content Creator Site mee kunnen interageren ("Eindgebruikers"). In dit beleid verwijst "Content Creator" naar elke derde partij die het Platform en/of de Diensten downloadt, implementeert of er gebruik van maakt.Persoonlijke informatie van de gebruiker met behulp van

Waar vereist door de toepasselijke wetgeving, zal Interacty de Persoonlijke Informatie van de Gebruiker alleen verwerken, gebruiken of delen met derden met de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker of zoals beschreven in dit Privacybeleid. Interacty zal alleen Persoonlijke Informatie bekendmaken zoals beschreven in dit Privacybeleid of waar vereist door de wet, regelgeving, dagvaarding of gerechtelijk bevel. Interacty gebruikt Persoonsgegevens voor zover nodig voor interne doeleinden - bijvoorbeeld in verband met het aanbieden van de Diensten, om problemen met de servers van Interacty te helpen diagnosticeren, om de Diensten van Interacty nuttiger te maken, of om het Platform te verbeteren.Interacty kan gebruik maken van informatie die zij verzamelt, met inbegrip van Persoonsgegevens, om de Gebruiker te voorzien van de Diensten en om Gebruikers te voorzien van reclame waarvan Interacty redelijkerwijs denkt dat deze nuttiger of interessanter kan zijn voor de Gebruiker. Interacty kan geaggregeerde statistische informatie verzamelen over een verscheidenheid van mobiele toepassingen en Eindgebruikers ("Statistische Informatie"). Statistische Informatie helpt bij het begrijpen van trends en behoeften van klanten, zodat nieuwe producten en diensten kunnen worden overwogen en zodat bestaande producten en diensten kunnen worden verbeterd en afgestemd op de wensen van de klant. Statistische Informatie is anoniem en identificeert op zichzelf geen specifieke eindgebruiker of klant van Interacty. Interacty kan dergelijke Statistische Informatie delen met haar partners of een derde partij, zonder beperking, op commerciële voorwaarden die Interacty naar eigen goeddunken kan bepalen. Persoonlijke Informatie wordt niet overgedragen of bekendgemaakt aan derden anders dan zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.Cookies

Een cookie is een klein stukje tekst dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en op zijn computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. Alle cookies die door Interacty worden gebruikt zijn permanente cookies, d.w.z. dat ze op het apparaat van de Gebruiker worden opgeslagen nadat de browsersessie is verlopen. De meeste webbrowsers zijn in eerste instantie geconfigureerd om cookies te accepteren, maar de Gebruiker kan deze instelling wijzigen zodat zijn browser ofwel alle cookies weigert ofwel hem informeert wanneer er een cookie wordt verzonden. Cookies geplaatst op de computer van een Eindgebruiker zullen de Persoonsgegevens van de Eindgebruiker zoals hierboven gespecificeerd naar Interacty verzenden voor de doeleinden zoals hierboven ook gespecificeerd. Interacty gebruikt ook cookies om de Interacty-ervaring van de Gebruiker te helpen personaliseren. Dit kunnen "persistent" cookies zijn die gebruikt kunnen worden om de instellingen en aanpassingen van de Content Creator te bewaren gedurende website bezoeken. Ook staat het de Gebruiker vrij om bestaande cookies op elk moment te verwijderen met toekomstig effect. Sommige functies van Interacty's Diensten kunnen niet goed functioneren wanneer cookies zijn uitgeschakeld of verwijderd.Gegevens die Interacty van gebruikers verzamelt

Interacty maakt gebruik van Diensten om informatie te verzamelen met betrekking tot de activiteiten en handelingen van gebruikers die interageren met het Platform of die interageren met enige inhoud die beschikbaar kan zijn via het Platform. De volgende gegevens kunnen worden opgenomen: browser user agent, taal, IP-adres, referrer en alle acties die door de Gebruiker worden gemaakt.Gegevens die Interacty verzamelt van makers van inhoud

Om gebruik te maken van het Platform of de Diensten, moeten makers van Inhoud zich aanmelden op de website van Interacty en een account aanmaken door een gebruikersnaam en e-mailadres en andere informatie op te geven. Interacty zal ook een unieke gebruikers-ID aanmaken voor elke gebruiker.Gegevens die Interacty van bezoekers verzamelt

Wanneer u de website Interacty.me bezoekt, kunnen wij informatie verzamelen van de computer of het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten, zoals uw type besturingssysteem, taalinstellingen, browsertype, domein en andere systeeminstellingen.Gegevensbescherming en betrouwbaarheid

Interacty volgt de toepasselijke wetgeving en algemeen aanvaarde industrienormen om de aan Interacty verstrekte Persoonsgegevens te beschermen door het implementeren van adequate technische en organisatorische beschermingsmaatregelen, zoals gegevensversleuteling, back-ups, SSL-protocollen, vertrouwde betalingsgateways en andere. Deze maatregelen zullen voortdurend worden aangepast en bijgewerkt in overeenstemming met de huidige industriële normen.Websites voor sociale media en widgets van derden

Interacty kan linken naar andere websites van derden die nuttige informatie/diensten aanbieden. Alle informatie die Gebruiker verstrekt op de gelinkte pagina's wordt direct verstrekt aan deze derde partij en is onderhevig aan het privacy beleid van de provider van die derde partij. Interacty is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy praktijken van websites waarnaar gelinkt wordt. Links van Interacty's site naar derden of andere sites worden aangeboden voor het gemak van de gebruiker. U dient zich op de hoogte te stellen van de privacy praktijken van elke website voordat u Persoonlijke Informatie aan hen verstrekt.Ander gebruik of overdracht van gebruikersinformatie

Interacty zal alle informatie, met inbegrip van persoonlijke informatie, openbaar maken voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving. Interacty zal volledig meewerken met elke wetshandhavingsinstantie of gerechtelijk bevel die haar verzoekt of opdracht geeft om de identiteit, het gedrag of de digitale inhoud te onthullen van elke Gebruiker die ervan verdacht wordt zich schuldig te hebben gemaakt aan illegaal of inbreukmakend gedrag. Gebruik van Persoonlijke Informatie beschreven in dit Privacybeleid kan worden uitgevoerd door Interacty of haar dienstverleners. Bij het leveren van het Platform en de Diensten, kan Interacty gebruik maken van onderaannemers of dienstverleners die gevestigd zijn in andere landen dan die van de Gebruiker, met inbegrip van landen die buiten de Europese Economische Ruimte zouden kunnen liggen, en aan hen Persoonlijke Informatie overdragen die Interacty verzamelt en verwerkt zoals hier verder gespecificeerd. Interacty maakt momenteel gebruik van Amazon Web Services als een cloud- en opslagdienstverlener met servers in de VS, en waar informatie verkregen van het Platform of de website van Interacty wordt opgeslagen. De voorwaarden en het privacybeleid van Amazom Web Services zijn beschikbaar op: https://aws.amazon.com/ru/service-terms en daar: https://aws.amazon.com/ru/privacy. De Clouddiensten zijn Privacy Shield gecertificeerd (informatie is hier te vinden: https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center). Interacty maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google plaatst cookies op de computer van de Gebruiker om het gebruik van het Platform en de Interacty website door de Gebruiker te analyseren. De door de cookie verzamelde informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van Google die zich in de VS bevinden. Interacty maakt gebruik van commercieel redelijke inspanningen om gebruik te maken van de IP-anonimiseringsdienst van Google, d.w.z. een dienst aangeboden door Google waarbij het IP-adres van een Gebruiker wordt ingekort voordat het naar de VS wordt overgebracht. Na het inkorten van de IP-adressen kunnen de verzamelde gegevens niet rechtstreeks aan een Gebruiker worden gekoppeld. Google zal de verzamelde informatie verwerken en gebruiken namens Interacty om het gebruik van het Platform en de Interacty website door de Gebruiker te analyseren, om respectievelijke rapporten samen te stellen en om bepaalde andere diensten te verlenen aan Interacty met betrekking tot het gebruik van het Platform en de Interacty website. Het IP-adres verzameld door de cookie zal niet worden samengevoegd met andere Google-gegevens. Gebruiker kan de instellingen van zijn browser wijzigen zodat deze alle cookies van derden weigert. Ook staat het Gebruiker vrij om bestaande cookies op elk gewenst moment met toekomstige werking te verwijderen. De gebruiker kan het verzamelen en het gebruik van gegevens door het Google-cookie ook tegengaan door de browserplugin te installeren die onder de volgende hyperlink kan worden gedownload: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Voor meer informatie over Google Analytics verwijzen wij u naar de voorbeelden van Google's gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Interacty kan sommige van de via het Platform verzamelde informatie delen met bepaalde vertrouwde partners en/of technologieplatforms om gepersonaliseerde advertenties aan Gebruikers te presenteren. In dergelijke gevallen zullen de overdracht en opslag praktijken van de informatie worden beheerst door het beleid van dergelijke partners en/of technologie platforms. Interacty doet commercieel redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat al haar dienstverleners onderworpen zullen zijn aan geheimhoudings- en niet-gebruiksverplichtingen en gebonden zullen zijn om Persoonsgegevens uitsluitend te verwerken zoals opgedragen door Interacty in een afzonderlijke gegevensverwerkingsovereenkomst zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Desalniettemin kunnen sommige landen waar de dienstverleners van Interacty gevestigd zijn, beschermingsniveaus van persoonlijke en andere informatie hebben die niet zo hoog zijn als in het land waar de Gebruiker woont of zaken doet. Interacty kan haar databases met Persoonlijke Informatie van Gebruikers overdragen in verband met een verkoop van haar bedrijf of activa of een deel daarvan waarvoor het gebruik van de databases nodig is. Interacty kan Persoonlijke Informatie overdragen aan andere landen waarvan de privacywetgeving mogelijk niet zo beschermend is als in uw woonplaats. Door uw Persoonlijke Informatie aan ons te verstrekken, stemt u in met de overdracht van uw Persoonlijke Informatie naar andere landen voor verwerking in overeenstemming met dit Privacybeleid, evenals met latere overdrachten van dergelijke informatie in overeenstemming met de andere voorwaarden van dit Privacybeleid.Verwijderen van gebruikersgegevens

Gebruiker kan te allen tijde informatie opvragen bij Interacty over zijn Persoonsgegevens die bij Interacty zijn opgeslagen, de herkomst, ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens zijn overgedragen en het doel van de opslag. Op schriftelijk verzoek van Gebruiker zal Interacty alle commercieel redelijke inspanningen leveren om alle aan haar verstrekte informatie te verwijderen, tenzij anders vereist voor de verdere uitvoering van een overeenkomst met een Klant of vereist door de toepasselijke wetgeving. Interacty kan informatie die zij heeft verwijderd niet herstellen. Voor de uitoefening van een van deze rechten kan Gebruiker contact opnemen met Interacty door een e-mail te sturen naar support@interacty.me.E-mailberichten van de dienst

Wij kunnen u e-mail of andere berichten sturen over ons of onze producten en diensten. Door het Privacybeleid te volgen of de Diensten te gebruiken, stemt u er uitdrukkelijk mee in dergelijke commerciële berichten te ontvangen. U kunt vragen om uw Persoonlijke Informatie van onze mailinglijst te laten verwijderen en geen toekomstige communicatie meer van ons te ontvangen door de afmeldlink te volgen die zich onderaan elke communicatie bevindt of door ons een e-mail te sturen naar support@interacty.me. U zult ook de mogelijkheid krijgen om u uit te schrijven voor commerciële berichten in elke e-mail of ander bericht dat wij sturen. Wij behouden ons het recht voor om u service-gerelateerde berichten te sturen, waaronder serviceaankondigingen en administratieve berichten, met betrekking tot uw account of tot uw transacties met behulp van de Services zonder u de mogelijkheid te bieden om u af te melden voor het ontvangen daarvan, tenzij u uw account annuleert.Gebruik van Interacty door zuigelingen

Interacty verzamelt niet bewust Persoonlijke Informatie van personen onder de leeftijd van 18 jaar. In het geval u zich ervan bewust wordt dat een persoon onder de 13 jaar zich heeft ingeschreven zonder ouderlijke toestemming, gelieve ons onmiddellijk te schrijven support@interacty.me.Beleidswijzigingen

Interacty kan dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken - we raden u aan het regelmatig te controleren. Wij behouden ons het recht voor om dit beleid te wijzigen. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij u schriftelijk op de hoogte brengen van onze wijzigingen. Wij zullen geen wijzigingen aanbrengen die een materieel terugwerkend effect hebben, tenzij wij wettelijk verplicht zijn dit te doen. Uw voortgezet gebruik van de Services houdt uw aanvaarding van het gewijzigde beleid in. Het gewijzigde beleid vervangt alle eerdere versies, kennisgevingen of verklaringen van of over het beleid.Suggesties / Vragen / Contactinformatie

Als u opmerkingen of vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@interacty.me.