overlay cross icon

Färdiga mallar för interaktiva projekt

Publicerad den 31 augusti 2022
repeating icon
Redo att återanvändas
Mall

Oliver: Sant eller falskt?

För att kunna svara rätt på testfrågorna i den här mallen måste du lyssna noga på Olivers berättelse. Du kan ladda upp din egen ljuduppgift och testa elevernas kunskaper....
Publicerad den 31 augusti 2022
repeating icon
Redo att återanvändas