overlay cross icon

Bruksklare maler for interaktive prosjekter

Publisert den 31 augustus 2022
repeating icon
Klar til gjenbruk
Mal

Oliver: Sant eller usant?

I denne malen må du lytte nøye til Olivers historie for å kunne svare riktig på testspørsmålene. Du kan laste opp din egen lydoppgave og teste elevenes kunnskaper....
Publisert den 31 augustus 2022
repeating icon
Klar til gjenbruk