overlay cross icon

Färdiga mallar för interaktiva projekt

Publicerad den 1 oktober 2022
repeating icon
Redo att återanvändas
Mall

"Djur!" - Lektion i engelska

Denna mall är en komplett engelsk lektion om ämnet "Animals". Du kan använda den under hela lektionspasset eller presentera den för dina elever under ett Skype- eller Zoom-samtal. Mallen består av blädderblock, ljudfiler (för att lära sig korrekt uttal av ord) och tester i form av dolda objekt och matchande spel. ...
Publicerad den 1 oktober 2022
repeating icon
Redo att återanvändas