overlay cross icon

Bruksklare maler for interaktive prosjekter

Publisert den 1 oktober 2022
repeating icon
Klar til gjenbruk
Mal

"Dyr!" - Leksjon i engelsk

Denne malen er en komplett engelsktime om temaet "Animals". Du kan bruke den gjennom hele timen, eller presentere den for elevene dine under en Skype- eller Zoom-samtale. Malen består av flippkort, lydfiler (for å lære riktig uttale av ord) og tester i form av Hidden Objects og Matching Game. ...
Publisert den 1 oktober 2022
repeating icon
Klar til gjenbruk