overlay cross icon

Bruksklare maler for interaktive prosjekter

Publisert den 1 oktober 2022
repeating icon
Klar til gjenbruk
Mal

Primtall

I denne malen må brukeren finne alle primtallene. Dette er et flott spill for å lære matematikk eller teste elevenes kunnskaper. Du kan bytte ut bildet med et fra biblioteket og presentere dette spillet for elevene i klassen eller under en Skype- eller Zoom-samtale!...
Publisert den 1 oktober 2022
repeating icon
Klar til gjenbruk